Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Osaava kouluttaja 10 op

28.9.-16.11.2022

Osaava kouluttaja -koulutus tarjoaa välineet innostavien ja motivoivien koulutusten rakentamiseen, kehittää esiintymis- ja kouluttajataitoja, käsittelee ryhmänohjausta ja -hallintaa sekä vahvistaa toiminnallisten menetelmien ja osallistamisen käyttöä osana koulutuksia. Koulutus syventää tietoa oppimisen anatomiasta sekä tarjoaa runsaan määrän erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, joita voi käyttää osallistamiseen ja oppimisen syventämiseen. Tavoitteena on syventää pedagogista osaamista, vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä rohkeutta kouluttamiseen.

Koulutus pidetään lähiopetuksena seuraavina ajankohtina:

Aikataulu

Klo 9.00-16.00:

28.-29.9.2022
26.-27.10.
15.-16.11.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1300 €. Koulutus maksetaan joko verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai tilataan lasku ilmoittautumislomakkeen "yrityslaskutus" -kohdasta.

Kenelle

Osaava kouluttaja - koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttamisesta sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen.  

Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista. 

Yhä useammassa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Tavoitteet

 • Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa:

- kuvata omien koulutustensa takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaansa. 

- suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin.

- mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti. 

- tietää ja osaa käyttää keinoja, joilla herättää ja ylläpitää osallistujien kuuntelumotivaatiota

- käyttää ilmaisuaan osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa.

- havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaansa havaintojensa pohjalta.

- valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia. 

- hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojaan kouluttamisessa.

- ottaa huomioon verkkovälitteisten koulutusten erityispiirteet kouluttamisessa.


Koulutuspäivien sisältö

1. Minä kouluttajana

 • Oman käyttöteorian / pedagogiikan rakentuminen
 • Oppimisen anatomia kouluttajan tukena
 • Motivaatio oppimisen ohjaajana


 • 2. Koulutuksen rakenne
 • Erilaiset koulutukset
 • Tavoitteet koulutuksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventävät oppimista
 • Etäkoulutusten rakenne


 • 3. Kouluttaja esiintyjänä
 • Kouluttaja improvisoijana
 • Esiintyjän sanaton viestintä
 • Kouluttajan ilmaisuvoima
 • Esiintyminen etäkoulutuksissa
 • Irti jännityksestä! Rohkeutta ja varmuutta kouluttamiseen

 • 4. Ryhmä haltuun! 
 • Kouluttaja ryhmänohjaajana
 • Miten edistän oppimista
 • Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

 

 • 5–6. Osaava kouluttaja näyttöpäivät
 • Palaute koulutustyön kehittäjänä 
 • Oman lopputyön esittely
 • Koulutusdemon toteutus


Lisäksi pidetään oppimispäiväkirjaa sekä tehdään omaan koulutukseen liittyviä suunnittelutehtäviä.

Opetusmuodot

Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallisia harjoituksia ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä.

Kouluttaja

Jutta Laino-Tabell (Osaava® koulutukset sekä Ohjaamo®) on toiminut kouluttajana yli 21 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana. Vuosien varrella hän on työskennellyt myös pitkään vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan parissa sekä toiminut yli 10 vuotta draamakasvatuksen vastuuopettajana Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa.

Jutasta sanottua: Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Jutalla on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Hienoa, että koko hänen ammattitaitonsa on nyt paketoitu tarjolle meille muillekin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. 

Osaamisen arviointi perustuu työskentelyyn koulutusjaksoilla, opiskelijan itsearviointiin, kirjallisiin tehtäviin ja omaan näyttöön. 

Arviontikriteerit

Opiskelija osoittaa:

 • - pedagogista ajattelua oman käyttöteoriansa kautta
 • - tietävänsä mitkä tekijät ovat oppimista tukevan koulutuksen edellytyksenä
 • - hallitsevansa keinoja mukauttaa ilmaisuaan koulutustilanteen vaatimalla tavalla.

Suoritustavat ja kurssimateriaalit

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien tekemistä ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista. 

Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

 

Koulutuksen yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula, puh. 040-3573232, etunimi.sukunimi@tampereenkesayliopisto.fi


Koulutuksesta sanottua:

"Tuntui, että kaikki kouluttajan tekemät valinnat (sisältö, harjoitukset jne.) oli tehty osallistujia ajatellen ja tukivat meidän oppimista."

"En muista olleeni näin kokonaisvaltaisessa koulutuksessa aikoihin mukana."

"Ihana kouluttaja, joka kohtasi arvokkaasti. Sain korjaavan kokemuksen, sillä olen aikaisemmin uskonut olevani todella huono kouluttaja ja esiintyjä. Ehkä olen ollut turhan kriittinen. Kiitos Jutta kun osasit nostaa juuri oikealla tavalla."

"Koulutuksessa oli leppoisa, rento, turvallinen ja kunnioittava  ilmapiiri. Kouluttaja kohtasi kaikki yksilöinä, arvosti jokaisen työtä ja roolia kouluttajana, oli kiinnostunut kuulemaan kokemuksia ja mielipiteitä. Muut osallistujat olivat myös kiinnostuneita toinen toisistaan ja se välittyi."

"Psykologisesti turvallisen ryhmäyttämisen taidonnäyte."


Opettaja

Jutta Laino-Tabell

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

28.9.2022 - 16.11.2022

Ilmoittautuminen alkaa

9.2.2022

Ilmoittautuminen päättyy

13.9.2022

Kurssimaksu

1300€

Ilmoittaudu