Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Mindfulness-tunnetaitovalmentaja 25 op

12.9.2022-7.3.2023


Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus (25 op) on kestoltaan puolen vuoden mittainen, intensiivinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness -menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sen soveltamista omaan työhön ja elämään. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustaan ja ammatillisuuttaan. 

Koulutuksessa opit kannattelemaan muiden tunteita kuin "käsivarsillasi" oman kokemuksen kautta ja opit havaitsemaan eron itsessäsi omien ja asiakkaan tunteiden välillä. Lisäksi opit ymmärtämään mitä arvoa läsnäolo tuottaa vuorovaikutukseen omassa työympäristössäsi. Oma asenteesi itseäsi, muita ja elämää kohtaan muuttuu joustavammaksi.

Koulutuksen aikana käydään läpi omakohtainen mindfulness -prosessi (sisältäen mindfulnessin 8-viikon intensiivikurssin), joka on koko menetelmän käyttämisen perusta. Harjoittelu jatkuu kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan. 

Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen omaan mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessista, mutta siitä on hyötyä.

Koulutuksen osa-alueet ovat:

- Tietoisen läsnäolon ja tunnetaitojen tietoperusta: tietoisen läsnäolon vaikutus terveyteen ja uusien näkökulmien syntymiseen, mindfulnessista tehtyihin tutkimuksiin tutustuminen, tunteiden fysiologinen perusta ja ilmeneminen, aivojen hyvinvoinnin tukeminen stressinhallinnalla ja harjoittelulla.

- Tunteiden ja läsnäolon taitojen kehittäminen: arjen kokemusten ja vuorovaikutustilanteiden syventäminen,hankalien tunteiden kohtaaminen ja muille valmentaminen, myönteisten tunteiden lisääminen ja muille valmentaminen, oma läsnäolo- ja tunnetaitoharjoittelu.

- Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja asiakkaaseen sekä myötätuntotaitojen muille valmentaminen.

- Opittujen menetelmien soveltaminen asiakastyöhön: mindfulnessin soveltaminen työssä omien voimavarojen lisäämiseksi sekä erilaisten asiakkaiden kanssa käytettäväksi. 

- Harjoitusten ohjaamisen harjoittelu.

- Tietoa asiakkaiden motivoimisesta harjoitteluun.

- Harjoitusten käyttäminen luovasti erilaisissa työtilanteissa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyäsi:

- Tunnet mindfulnessin ja tunnetaitojen perusteet. Osaat soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssäsi.

- Opit kohtaamaan, tiedostamaan ja sanoittamaan omia ja muiden tunteita syvällisemmin pysähtymällä niiden äärelle.

- Osaat käyttää ja nimetä konkreettiset keinot, joilla saat itsesi läsnäolevaksi ennen asiakkaan tapaamista ja asiakastilanteissa.

- Ymmärrät läsnäolevan kuuntelun syvällisemmän merkityksen ja osaat käyttää läsnäolevaa kuuntelua asiakastyössä

- Opit tiedostamaan omia ajatuksia ja päästämään niistä tarvittaessa irti oppimillasi konkreettisilla keinoilla. Osaat myös nimetä ne.

- Opit mitä itsemyötätunto on, millaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on mieleesi ja kehoosi sekä osaat soveltaa oppimaasi omaan elämääsi ja oman kokemuksesi kautta muille.

- Tiedät, miten stressaavassa tilanteessa kehon fysiologia toimii ja osaat käyttää sopivia keinoja sen vaimentamiseksi.

- Osaat ohjata mindfulnesspohjaisia harjoituksia muille. 

- Osaat yhdistää harjoituksia ja mindfulness -asennetta omaan ammattitaitoosi ja työkenttääsi sekä perustella niiden valintaa ja vaikuttavuutta.

Opetusmuodot

Luennot, työpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoittelu, vertaisoppiminen (pienryhmät, parityöskentely), mentorointi, havainnoiva oppiminen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja se soveltuu myös henkilöstöalan ammattilaisille.

Ohjelma

Klo 9-16. Koulutus on ensisijaisesti lähiopetusta. Sairauden tai muun esteen sattuessa etäosallistuminen on mahdollista.

1. LÄHIJAKSO  12.-13.9.2022

Johdanto mindfulnessiin, hengitykseen, tutkimustietoon, tietoiseen läsnäoloon arjessa.

8-viikkoisen intensiivikurssin aloitus.

2. LÄHIJAKSO 5.-6.10.

Tunnetaidot - johdanto tunteiden toriaan ja ilmenemiseen, hankalat ja myönteiset tunteet, myötätunto itseä kohtaan

8-viikkoinen intensiivikurssi kotiharjoitteluna jatkuu.

3. LÄHIJAKSO  7.-8.11.

Mindfulness asenne, pysähtymisen, kuuntelemisen ja läsnäolon voimaa - hiljaisuuden retriitti.

Mindfulness -pohjaiset tunnetaidot stressinhallinnan tukemisessa, harjoittelun hyödyt aivotutkimuksen mukaan.

Mindfulness -viikko- ja kuukausiharjoitukset alkavat.

4. LÄHIJAKSO 7.-8.12.

Mindfulnesspohjaiset tunnetaidot lasten ja nuorten kanssa.

Mindfulness -menetelmän soveltaminen kipuasiakkaan kanssa.

Valmentava ote: harjoitusten ohjaaminen ryhmälle ja yksilöasiakkaalle.

Mindfulnessin soveltaminen työssä.

Näyttötöiden aloitus, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia

5. LÄHIJAKSO 18.1.2023

Mindfulness ja myötätunto asiakastyössä, oman keskustan ja maadottautumisen hyödyt tunnetaidoissa, asiakkaan motivaation tukeminen.

Mentoroivaa työskentelyä, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

6. LÄHIJAKSO 6.-7.3.

Näyttötöiden esittely ja muilta oppiminen.

Mentoroivaa työskentelyä.

Opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

Lisäksi 3x pienryhmätapaamisia ja säännöllistä parityöskentelyä (opiskelijat saavat etukäteistehtävän ja keskustelevat siitä itseohjautuvasti sovituissa pienryhmissä koulutuspäivien ulkopuolella n. 2 h).

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.

Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 kontaktiopetuspäivää. Itsenäinen työskentely sisältää omaa harjoittelua ja päiväkirjan pitämistä, välitehtäviä asiakastyössä, pienryhmätyöskentelyä 3x2 t ja siihen valmistautumista, kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuteen pohjautuvan esseen ja näyttötyön tekemisen omasta työstä tunnetaitoihin liittyen. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuksen laajuus 25 opintopistettä sisältää:

Koulutusosiot, 6 kappaletta, yhteensä 11 päivää (8 op)

kirjalliset tehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset tehtävät mukaan lukien näyttötyö (3 op)

käytännön harjoittelu (11 op)

Pienryhmä- ja parityöskentely (3 op)

  •  

Osaamisen arviointi

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön sekä keskusteluun osallistumiseen kontaktipäivissä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 9 / 11 koulutuspäivästä ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa

- hallitsevansa mindfulnessin ja mindfulnesspohjaisten tunnetaitojen perusteet

- ymmärtävänsä mindfulnessin ja tunnetaitojen hyödyt omassa elämässään ja osaavansa soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä työkentässään

- osaavansa jakaa omakohtaista mindfulness-asennetta harjoituksissa ja asiakaskohtaamisissa

Opintomaksu

Koulutuksen kokonaishinta on 1900 €. Koulutus laskutetaan koulutuksen käynnistyessä 2 erässä. Ensimmäinen erämaksu 150 € maksetaan ilmoittautuessa (tai laskutetaan työnantajalta -> merkitse laskutustiedot). Ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Perumisehdot

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness ja tunnetaitoja ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training. Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.”
Lisätietoja koulutuksesta ja kouluttajasta www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232.

Koulutuksesta sanottua

"Läsnäolo ja hyvinvointi on lisääntynyt, oma suhtautuminen töihin ja stressiin, kiireeseen on ajoittain hyvinkin erilainen omia voimavaroja säästävä."

"Mindfulness -asenne on sisäistynyt. Olen saanut paljon arvokkaita työkaluja työhöni sekä omaa sisäistä levollisuutta, joita lähdin hakemaankin."

"Koulutus on avannut läsnäolon ulottuvuuden elämääni ja periaatteessa kaikki työskentelyssäni on muuttunut enemmän oivaltavaksi, lempeämmäksi ja hyväksyvämmäksi. Olen suuntaamassa työurallani täysin uuteen suuntaan."

"Olen huomattavasti vähemmän stressaantunut, saanut valtavasti lisää työkaluja ja ideoita. Kasvanut henkisesti paljon, ja mahdollisuuden saada uuden työn koulutuksen ansiosta, mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi."

"Erittäin hyvä ryhmä, hyvät keskustelut ja valtavan taitava, ammattitaitoinen ja sydämellinen kouluttaja."


 

Opettaja

Maria Saarelainen

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

12.9.2022 - 7.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

1.2.2022

Ilmoittautuminen päättyy

29.8.2022

Kurssimaksu

1900€

Ilmoittaudu