Kehitä ammatillista osaamistasiTyöyhteisöt

Aivotyön perusteet - sujuvampaa työtä kognitiivisella ergonomialla

Koulutus toteutetaan Zoom-etäyhteydellä klo 9.00-12.15. Koulutuspäivät ovat:

1.2., 8.2., 8.3., 15.3.2023

Koulutuskuvaus

Moderni tietotyö haastaa aivoja ja jaksamista, vaikka työ olisikin mieleistä ja mielekästä. Asiantuntijatyössä oman työn ja työajan rajaaminen, informaation hallinta, ajankäytön haasteet sekä jatkuvat keskeytykset sekä keskittymisen ja muistin haasteet vaativat uusia käsittelykeinoja.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä aivojen toiminnasta ja kognitiivisen ergonomian menetelmistä ja keinoista työn hallintaan. Koulutuksessa käsitellään myös stressinhallintaa ja omien ajatusten ja asennoitumisen merkitystä aivotyön ja hyvien käytäntöjen käyttöönoton kannalta. Koulutus keskittyy yksilön mahdollisuuksiin oman aivotyön paremmassa hallinnassa, mutta myös työyhteisöllisiä keinoja käydään läpi. Tavoitteena on saada joitain uusia keinoja käytännössä käyttöön, teoreettisen pintaraapaisun sijaan. Koulutuspäivien välillä tehdään välitehtävä.

Koulutuksen kesto on 4 x 1/2 päivää, 16 oppituntia.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erinomaisesti tieto- tai asiantuntijatyötä tekeville. Se sopii myös sosiaali- ja terveysalan työhön sekä kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille. Esihenkilöasemassa oleva saa koulutuksesta työkaluja myös aivotyön johtamiseen, mutta painopiste on oman työn ja oman toiminnan johtamisessa.

Sisältö

Koulutus keskittyy yksilön mahdollisuuksiin oman aivotyön hallinnan parantamisessa, mutta tarkastelemme myös työyhteisöllisiä keinoja. Tavoitteena on antaa osallistujalle uusia käytännön menetelmiä hyödynnettäviksi työssä ja elämässä.

Lähdemme liikkeelle perusteista ja käytännön arjen ratkaisuista, joten et tarvitse mitään erityisiä lähtötietoja. Painopiste on käytännössä ja aivojen kannalta hyvissä työn tekemisen tavoissa. Neuropsykologinen näkökulma tuo syvennystä, mikäli aihe on jo entuudestaan tutumpi. 

Sisällön painopisteisiin vaikuttaa osallistujien etukäteen ilmoittautumislomakkeella lähettämät toivomukset.

Osa-alueet

Kognitiivisen ergonomian työkaluja työn sujumiseen:

 • oman työnkuvan hahmottaminen
 • ajankäytön hallinta ja suunnittelu
 • keskeytysten hallinta
 • tarkkaavaisuuden hermoverkot ja tarkkaavuuden säätely
 • oppiminen, muisti ja informaation hallinta
 • työmuistin ja muistin toiminta 

 • Teoriasta käytäntöön:
 • rutiinien juurruttaminen arkeen
 • omat tavoitteet ja esteet niiden tiellä
 • ajatus – tunne – käyttäytyminen -ketju käytännössä
 • tunteiden merkitys aivojen kannalta

 • Stressi, kuormitus ja palautuminen:

 • stressin yhteys aivotyön sujumiseen
 • stressin hallinta ja palautumisen keinot
 • stressi ja aivot


Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyäsi osaat

- hahmottaa paremmin oman työkuvasi

- hyödyntää ajankäytön hallinnan työkaluja omassa työssäsi

- hallita paremmin työhösi liittyviä keskeytyksiä

- nostaa opiskeltuja teemoja esiin työpaikan keskustelussa

- ymmärtää tarkkaavuudensäätelyn ja muistin toimintaa

- ottaa uusia työkaluja käyttöön päivittäiseen elämääsi

- tunnistaa paremmin esteitä uusien rutiinien muodostumisessa

- tiedostaa palautumisen merkityksen aivotyön kannalta


Kouluttaja

Emmi Nousiainen, työterveyspsykologi Resilio Oy. 

Kouluttaja on toiminut työuransa neuropsykologisen kuntoutuksen ja työelämän kysymysten parissa, ja yhdistää työssään neurotieteen ja käyttäytymistieteiden ja psykologian tietotaitoa. Hän on kouluttanut kognitiivisesta ergonomiasta ja ohjannut yksilöitä ja työyhteisöjä sen kehittämisessä.


Kysyttävää? Ota yhteyttä kesäyliopistoon: Sanna Vaurula, puh. 040-3573232, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi.Opettaja

Emmi Nousiainen, työterveyspsykologi

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.2.2023 - 15.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

24.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

17.1.2023

Kurssimaksu

330€

Ilmoittaudu