Kehitä ammatillista osaamistasiTerveys, liikunta ja hyvinvointi

TRE® -ohjaajakoulutus

TRE® (TRAUMA, TENSION & STRESS RELEASING EXERCISES) -OHJAAJAKOULUTUS

Koulutus järjestetään lähiopetuksena ajalla 23.9.2022-11.3.2023, 14 koulutuspäivää. Koulutuspaikkana kesäyliopiston koulutustila Suvituuli (os. Yliopistonkatu 60 A, 4.krs) sekä samassa kiinteistössä sijaitseva Liikelaituri .

Kuvaus

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista.

Läpikäytyäsi TRE® -ohjaajakoulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE®-ohjaaja (Certified TRE Provider).

Kenelle

Koulutukseen voivat osallistua eri ammattitaustoista tulevat ihmiset. TRE-menetelmää hyödynnetään laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle.

Sisältö

TRE® -ohjaajakoulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista (moduuli 1 ja 2) ja kahdeksasta harjoituspäivästä. TRE® -ohjaajakoulutus valmistaa TRE® -ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE® -ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE® -ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä, tämän vuoksi läsnäolovaatimus on 100%. Sairaustapauksissa tai muun esteen takia on mahdollista osallistua lähipäiviin etäyhteydellä.
Mahdolliset poissaolot voi korvata osallistumalla esim. Helsingin koulutuksen samaan sisältöosioon lähikoulutukseen tai jos mahdollista verkkovälitteisesti.

Koulutukseen liittyy myös loppuesseiden kirjoittaminen sekä harjoituspäiväkirjan pitäminen koko koulutuksen ajan ja sen pohjalta tiivistelmän kirjoittaminen.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja

- tuntee menetelmän lähtökohdat, interventiot ja teoreettisen viitekehyksen

- ymmärtää ja hallitsee TRE:n eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet

- osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä turvallisesti TRE-prosessin läpi

- omaa TRE-ohjaamisessa tarvittavaa syventynyttä itsehavainnointi- ja itsesäätelykykyä, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn ryhmän / yksilön kanssa


Aikataulu

TRE moduuli 1
Pe  23.9. klo 17.00-20.30
La 24.9. klo 9.00-16.00
Su 25.9. klo 9.00-15.00

Harjoituspäivät:                          
Pe 28.10. klo 17.00-20.30                                                                                                            
La 29.10. klo 9.00-13.00

Harjoituspäivät:                          
Pe 2.12. klo 17.00-20.30
La 3.12. klo 9.00-13.00

TRE moduuli 2

Pe  20.1. klo 9.00-16.00
La 21.1. klo 9.00-16.00
Su 22.1. klo 9.00-15.00

Harjoituspäivät
Pe 10.2. klo 17.00-20.30
La 11.2. klo 9.00-13.00

Harjoituspäivät
Pe 10.3. klo 17.00-20.30
La 11.3. klo 9.00-13.00 (Valmistuminen TRE-ohjaajaksi)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jyrki Rytilä. Jyrki on toiminut erilaisissa hyvinvointia tukevissa hankkeissa ja tutkimuksissa useissa eri tehtävissä. Hän työskentelee yrittäjänä, TRE-ohjaajien kouluttajana ja budovalmentajana Suomessa ja muualla maailmassa yli 40 vuoden kokemuksella. Taustakoulutukseltaan Rytilä on diplomi-insinööri ja tutkija, mutta hänen kiinnostuksensa on kehollisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tällä hetkellä hän opiskelee hahmoterapeutiksi GIS – Gestalt Institute of Scandinaviassa.

Koulutuksen suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää

  • - kaikille koulutusjaksoille osallistumista
  • - TRE:n harjoittamista koko kurssin ajan vähintään kolme kertaa viikossa / yhteensä 40 kertaa. 
  • - omien havaintojen kirjaamista päiväkirjaan
  • - TRE-ryhmän harjoituksiin osallistumista vähintään kahdeksassa erillisessä TRE-ryhmäsessiossa ennen koulutuksen loppua. Nämä tehdään ryhmässä lähipäivinä yhdessä muiden koulutuksessa olevien kanssa Moduuli 1 -kurssin jälkeen. Kirjoita kokemuksesi päiväkirjaasi.
  • - tutustumista annettuun kirjallisuuteen ja kahden kaksisivuisen esseen kirjoittamista annetuista tai itse valitsemista TRE:hen liittyvistä aiheista. Osa kirjallisesta materiaalista on englanniksi.
  • - vähintään neljän eri yksilön ja ryhmän ohjaamista TRE-prosessin läpi kouluttajan ollessa tarkkailijana. Nämä tehdään ryhmässä lähipäivinä yhdessä muiden koulutuksessa olevien kanssa. Näihin sessioihin sisältyy harjoituspäiväkirjan, henkilökohtaisten TRE-kokemusten ja kotitehtävien läpikäyntiä.
  • - Kaikkien kotitehtävien saattamista valmiiksi ja niiden palautuksen kouluttajalle. 
  • - riittävää kykyä keskustella TRE -perusteista, teoreettisesta viitekehyksestä, eettisistä ohjeista ja TRE -prosessista.
  • - riittäviä läsnäolotaitoja, itsehavainnointi- ja itsesäätelykykyä TRE:n turvalliseen ja tuloksekkaaseen opettamiseen ryhmille

Osallistumismaksu

2400 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 200 euron ennakkomaksu. Loppuosuus laskutetaan 4 erässä. 

Koulutuksen yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula


Opettaja

Jyrki Rytilä

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

23.9.2022 - 11.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

14.2.2022

Ilmoittautuminen päättyy

6.9.2022

Kurssimaksu

2400€

Ilmoittaudu