Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Lisää työhyvinvointia sote-alalle

Aika ja paikka

Torstai 13.10.2022 klo 12.00–15.30, 

Torstai 27.10.2022 klo 12.00–15.30 ja 

Torstai 3.11.2022 klo 12.00–15.30 Zoomissa.

Koulutuskuvaus

Työntekijöiden työssä jaksaminen ja nopeaa reagointia vaativat uudet tilanteet ovat ajankohtaisia teemoja sosiaali- ja terveysalalla. Useimmat alan työntekijät kohtaavat kuormitusta joko omakohtaisesti tai ympärillään. Esihenkilöt ovat usein aitiopaikalla työhyvinvoinnin kannalta. Miten kehitän työhyvinvointia tuloksellisesti yhdessä työyhteisön kanssa? Missä asioissa voin ennakoida? Koulutuksesta saat valmiita malleja ja tukea onnistumiseen. Verkkokoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan johto- tai kehittämistehtävissä 0-5 vuotta toimineille. Koulutuksessa painotetaan käytännön näkökulmaa ja tarkastellaan ilmiöitä esimerkkitilanteiden kautta. Koulutuksessa hyödynnetään työnohjauksellisia menetelmiä.

Kohderyhmä

Sote-palveluiden ja järjestöjen johtajat, hanke- ja projektipäälliköt, yrittäjät, sote-palveluiden kehittäjät sekä vastaavissa tehtävissä toimivat.

Osaamistavoitteet

- on vahvistanut omaa asiantuntijuuttaan työhyvinvoinnin johtamisessa

- on saanut uusia keinoja oman ja työyhteisön työhyvinvoinnin tukemiseen, esim. säännöllinen tiedon kerääminen ja tiedon hyödyntäminen käytännössä, työntekijöiden osallistaminen työhyvinvoinnin asioissa, puheeksi ottaminen, varhaisen tuen mallit

- on saanut ajan ja tilan pohtia ennakoinnin merkitystä työhyvinvoinnin asioissa, oman työyhteisön kautta

- tietää yleisimmät sairauspoissaolojen syyt ja on saanut keinoja sairauspoissaolojen hallintaan tutkitun tiedon valossa

- osaa hyödyntää vuorovaikutteisen johtamisen keinoja työhyvinvoinnin edistämisessä

Opetusmuodot

Koulutus toteutetaan täysin verkkovälitteisesti. Vapaaehtoinen ennakkotehtävä kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista.

Kolme verkkotapaamista, 4 h kerrallaan (12 h x 45 min). Tapaamisten välissä vapaaehtoinen välitehtävä, joka käydään läpi viimeisellä koulutuskerralla.

Kouluttaja

FM Heidi Kervinen 

Kouluttajalla on 10 vuoden ajalta kokemusta johto- ja kehittämistehtävistä sosiaali- ja terveysalan järjestöistä, sekä monipuolinen kouluttajakokemus, myös verkkokoulutuksista.

Heidi Kervisen koulutuksista sanottua:

  • ”Kannatti tulla! Kouluttaja oli ammattitaitoinen ja koulutus hyvin rakennettu.”
  • ”Koulutukseen oli hienosti yhdistelty tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä.”
  • ”Kouluttaja esitti asiat selkeästi ja kysymyksiin sai hyvät vastaukset. Koulutuksessa oli mukava ilmapiiri!”
  • ”Pidin siitä, että koulutuksessa oli aikaa myös osallistujien omien kokemusten jakamiselle. Koulutuksessa oli sopivassa suhteessa yhteistä keskustelua ja teoria-osuutta.”

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 175 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi 

Opettaja

Heidi Kervinen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.10.2022 - 10.11.2022

Ilmoittautuminen alkaa

21.2.2022

Ilmoittautuminen päättyy

29.9.2022

Kurssimaksu

175€

Ilmoittaudu