KieletKiina

Kiinan kielen alkeiskurssi II

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 2.–31.8.2022 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16.30–19.50

Käytämme Google Meet -alustaa. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera.

Opettaja

Guihua Zhu

Kohderyhmä

Kiinan kielen alkeiskurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet 5 opintopisteen laajuisen Kiinan kielen alkeiskurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 50-60 tuntia edeltäviä opintoja). Kurssille eivät voi osallistua mandariinikiinaa äidinkielenään puhuvat henkilöt.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • - omaa laajemman sanavaraston
  • - ymmärtää sujuvammin lukemaansa ja kuulemaansa
  • - osaa enemmän kirjoitusmerkkejä pinyin-järjestelmän avulla
  • - tunnistaa tuttuja kirjoitusmerkkejä ilman pinyin-järjestelmää
  • - osaa ilmaista itseään yksinkertaisissa tilanteissa.

Sisältö

Kurssilla tehdään jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä keskusteluharjoituksia, lyhyitä kuunteluharjoituksia, yksinkertaisia kirjoitusharjoituksia sekä erilaisia kielitaitoa parantavia kielenkäyttöharjoituksia. Opintojakson opetuskielinä ovat englanti ja kiina, tarvittaessa auttavasti suomi.

Oppimateriaali

Guihua Zhu: Chuji Hanyu (Elementary Chinese), 2. painos
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun ja sen voi ostaa opettajalta.

Suoritustapa

60 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1-5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla
Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kanssamme syyskuussa alkavalla Kiinan kielen jatkokurssilla I. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan nettisivuillamme alkukesästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Guihua Zhu

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

2.8.2022 - 31.8.2022

Ilmoittautuminen alkaa

3.4.2022

Ilmoittautuminen päättyy

19.7.2022

Kurssimaksu

145€

Ilmoittaudu