Avoin yliopisto-opetusTanssipedagogiikka

Oma liike 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Aikataulu

15.-16.10. ja 19.-20.11.2022 klo 10-17

Sisältö

Kehollinen ilmaisu, liikeimprovisaatio, kompositio. Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

Suoritustapa

Lähiopetus (luennot ja harjoitukset), oma soolokompositio/ryhmäkompositio

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

15.10.2022 - 20.11.2022

Kurssimaksu

0€