Avoin yliopisto-opetusBiologia

Ihmisen fysiologia (2 op)

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Biologian laitos

Aikataulu

Opintoryhmätapaamiset (voit osallistua etänä): 

Ti 4.10.2022 klo 17.30-20.30 Hybridiopetus (verkko-opetus/Tampereen kesäyliopiston Helmi-koulutustila)

Ti 11.10.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 25.10.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 1.11.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 15.11.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 29.11.2022 klo 17.30-19.30 Verkko-opetus

Ti 13.12.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 10.1.2022 klo 17.30-20.30 Hybridiopetus (verkko-opetus/Tampereen kesäyliopiston Helmi-koulutustila)

Ti 17.1.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 24.1.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 31.1.2022 klo 17.30-20 Verkko-opetus

Ti 7.2.2022 klo 17.30-19.30 Verkko-opetus

Lähiopetuksen luentosali ilmoitetaan lähempänä opintojen alkamisajankohtaa. Verkko-opetus toteutetaan Zoomissa (saat tarkemmat osallistumisohjeet ilmoittautumisen jälkeen).

Opettajat

Opintoryhmän ohjaaja: FM Heidi Kervinen
Tentin vastaanottaja: yliopistonlehtori, Dos. Tomi Streng

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat hyvin esimerkiksi biologian tutkinto-opintoihin tähtääville. Opinnot antavat valmiuksia myös valintakokeisiin ja sopivat osaksi muita opintoja. Opinnot soveltuvat myös kaikille ihmisen fysiologiasta kiinnostuneille, esimerkiksi lääketieteen ja farmasian aloille suuntaaville, joiden pohjatiedot ihmisen biologiasta ovat hyvät (esim. Ihmisen biologia BI04 -lukiokurssi suoritettuna).

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta.

Sisältö

Ihmisen fysiologia -kurssilla käsiteltäviä asioita ovat hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsaneritysjärjestelmä, lisääntyminen.

Opintoryhmässä käsitellään tenttikirjallisuuden keskeisiä ja vaikeimpia osa-alueita mm. harjoitustehtävien avulla. Harjoitellaan myös esseevastaustekniikkaa, jota tarvitaan tentissä sekä valintakokeissa. Opettaja antaa palautteen vastaustekniikan harjoituksesta.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely (lähiopetuksena/verkko-opetuksena) n. 36 tuntia (à 45 min.) sekä verkko-opiskelu ja kirjallisuus.

Opintojakso suoritetaan valvotulla Moodle-tentillä Tampereella.

Mahdollisuus saada ylimääräistä yksilöllistä ohjausta pienryhmässä Zoomissa kurssin aikana 1,5 h / opiskelija (ylimääräiset pienryhmäkerrat ilmoitetaan kurssin kuluessa).

Luentotallenteita n. 10 h. Opintoryhmätapaamisia ei tallenneta.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Moodle-oppimisympäristössä on opiskelua tukevaa kuva- ja tekstimateriaalia sekä opiskelua tukevia itsenäisesti tehtäviä harjoituksia.

Tenttikirja:
Haug Egil, Sand Olav, Sjaastadt Oystein V, Toverud Kari C: Ihmisen fysiologia. (1. - 5. painos) 2012, sivut 101 - 510.

Kurssikirjallisuudessa mainitun painoksen lisäksi opiskelun tukena voi käyttää teoksen muita painoksia tai Ihmisen fysiologia ja anatomia -kirjaa soveltuvin osin.

Lisäksi vaihtoehtoinen tenttikirja e-kirjana: Jeremy P. T. Ward and Roger W. A. Linden. 2017. Physiology at Glance. Linkki teokseen:

https://utuvolter.fi/permalink/358FIN_UTUR/1rsgc7g/cdi_askewsholts_vlebooks_9781119247302 (lainattavissa UTU-tunnuksilla Turun yliopiston kirjastosta)

Kuulustelut

Valvottu Moodle-tentti:

Ma 13.2.2023 klo 16-18

Ma 13.3.2023 klo 16-18 (1. uusinta)

Ke 12.4.2023 klo 16-18 (2. uusinta)

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opintovaatimusten mukainen biologian jakso FYGE2160.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 30 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaiset Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op).

Lisätiedot  

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.10.2022 - 30.6.2023

Ilmoittautuminen alkaa

16.3.2022

Ilmoittautuminen päättyy

28.9.2022

Kurssimaksu

95€