Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Oppiaine

Palvelumuotoilu - Service Design

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Huom! Ryhmä on täynnä. 

Opintokokonaisuuden hinta on 600€Hinta sisältää Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun osuuden 35€.

Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Mikäli esim. työnantaja maksaa osallistumisen, syötä ilmoittautumislomakkeella laskutustiedot kohtaan "yrityslaskutus".

Opintokokonaisuudessa on rajattu opiskelijamäärä.

Aikataulu

Syksy 2022 - kevät 2023. Opintokokonaisuus alkaa itsenäisesti suoritettavalla Johdatus palvelumuotoiluun 2 op - MOOC1001 verkko-opintojaksolla. Huom! Johdantojakso on suoritettava ennen kokonaisuuden muita opintojaksoja.

Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritustavat löytyvät  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä. 

Opintojen suorittaminen

Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu myös itsenäistä työskentelyä / ryhmätyöskentelyä. Opintokokonaisuuden voi suorittaa myös etänä. Osalla opintojaksoista on lähiluennot, mihin voi osallistua myös etänä Zoomin kautta. Luennoista ei tule tallenteita. Lähiluennot pidetään Tampereella (Tampereen yliopiston keskustakampuksella). Osa opintojaksoista pidetään vain etänä. Opetus pidetään arki-iltoina ja lauantaisin.Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritustavat löytyvät  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

  • Sisältö

  • Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta.

    Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.

    Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensin tutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

  • Tavoitteet

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekä palvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista. 

Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan
- hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta
- pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön
- selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa
- käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden
soveltamismahdollisuudet
- määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.9.2022 - 31.7.2023

Ilmoittautuminen alkaa

17.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

19.9.2022

Kurssimaksu

600€