Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Johdatus palvelumuotoiluun 2 op - MOOC1001 - syksy 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Inroduction to Design Thinking

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Syksy 2022. Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa haluamaan ajankohtana niin, että se on suoritettu ennen opintokokonaisuuden muita kursseja. 

Sisältö

Avoin verkkokurssi osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/. 

Opetus-  ja työmuodot: Opiskelija kirjautuu kurssille ja suorittaa kurssin haluamanaan ajankohtana. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa  verkkokurssia. 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat

-selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä

-hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja

Vaadittavat suoritukset

Sertifikaatti kurssista, jonka opiskelija saa sähköpostiinsa kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettuaan. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lisämateriaalit on koottu osaksi verkkokurssia.

Arviointi 

Hyväksytty / hylätty

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.9.2022 - 30.9.2022

Kurssimaksu

0€