Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Business design 4 op - UPAMU1011 - syksy 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Syksy 2022.

Luennot: pe-la 23.-24.9.2022 ja pe-la 7.-8.10.2022.  

Perjantaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9-16.15.

Luennot pidetään lähiopetuksena. Luennoille voi osallistua myös etänä Zoomin kautta.

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
- selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä
- kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia
- tunnistaa muotoilun haltuunottamisen kehitysvaiheet yrityksissä

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Toteutus ja työmuodot 

Luennot (28 h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80h).

Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa. Arviointi 5–1/uusittava.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.


Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

23.9.2022 - 8.10.2022

Kurssimaksu

0€