Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Brändi ja visuaalisuus 4 op - UPAMU1012 - syksy 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Visual Brand

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Syksy 2022.

Luennot:

pe-la 28.-29.10. ja pe-la 11.-12.11.2022.

Perjantaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9.-16.15.

Luennot pidetään lähiopetuksena. Luennoille voi osallistua myös etänä Zoomin kautta.

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
– toimia suunnittelupalvelun ostajana

Sisältö

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. 

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opetus- ja työmuodot: Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Arviointi 5–1/uusittava

Kirjallisuus ja muu materiaali

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

28.10.2022 - 12.11.2022

Kurssimaksu

0€