Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Muotoilu liiketoiminnassa 4 op - UPAMU1004 - kevät 2023

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Design for Business

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2023.

Luennot vain etänä Teamsin kautta:

ti 17.1.

to 19.1.

ti 24.1.

to 26.1.

ti 31.1.

to 2.2.

ti 7.2. 

Luennot aina klo 17-20.15.

Ryhmätöiden esitykset (Teams): ti 14.2. ja to 16.2. klo 17-20.15. Opiskelija osallistuu toiseen esittelykerroista.

Opettaja

Sami Oinonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisprojekteihin käytännönläheisesti
- pohtia muotoilun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yrityksissä ja liiketoiminta-alueilla
- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä

Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Ryhmätyön aiheena on jonkin palvelun, palvelun osan tai palvelukokonaisuuden kehittäminen käyttäjälähtöisesti liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h).

Vaadittavat suoritukset:  Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Arviointi: 5–1/uusittava

Kirjallisuus ja muu materiaali

Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.

Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla

Opettaja

Sami Oinonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

17.1.2023 - 16.2.2023

Kurssimaksu

0€