Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Julkisten palvelujen muotoilu 4 op - UPAMU1005 - kevät 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Public Service Design

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2023.

Luennot vain etänä Zoomin kautta:

ti 7.3.
to 9.3.
ti 14.3.
ti 21.3.
to 23.3.
ti 28.3.

Luennot klo 17-20.15

Harjoitustöiden esittelyt (opiskelija osallistuu yhteen ryhmään):

ryhmä 1: pe 21.4. klo 17-20.15
ryhmä 2: la 22.4. klo 9-12
ryhmä 3: la 22.4. klo 13-16

Opettaja

Elina Tervi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä

- soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Arviointi 5–1/uusittava


Kirjallisuus ja muu materiaali

Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press. Keinonen,
T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Opettaja

Elina Tervi

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

7.3.2023 - 22.4.2023

Kurssimaksu

0€