Hyvinvointi ja harrastuksetKuosi- ja värisuunnittelu

Kuosisuunnittelijaksi - painokuosimallistojen suunnittelukoulutus 10 op - kevät 2023 -syksy 2023

Ennakkotietoa

Keväällä 2023 aloitettavaksi suunniteltu Kuosisuunnitteljijaksi koulutuksen aloitus siirtyy tulevaisuuteen. Aloitus mahdollisesti vuonna 2024.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on noin 1000 €. Maksimi osallistujamäärä on 12 opiskelijaa, opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksesä.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 200 €:n varausmaksu. Varausmaksua ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruissa erässä.

Aikataulu

Koulutus järjestetään perjatai-iltaisin ja lauantaisin.

Opetus toteutetaan lähiopetuksena Voionmaan opistolla (Tieto-Pinni rakennuksessa Tampereen yliopiston keskustakampuksella kts. sijainti). Mikäli opetusta ei voida aloittaa esimerkiksi epidemiatilanteesta johtuen lähiopetuksena, opetuksen aloitus siirtyy.

Esittely

Laaja ja syventävä koulutus on sinulle, joka olet kuosisuunnittelun aloittelija tai jo kokeneempi. Kuosisuunnitteljakoulutus antaa eväitä myös freelancetoiminnan aloittamiseen. Koulutus sisältää kolme kategoriaa. Ensimmäinen osio opastaa sinut löytämään oman kädenjälkesi erilaisten omatyyli-harjoitusten kautta. Saat myös ymmärryksen suunnitteluprosessin kulusta. Toinen osio johdattaa sinut tekstiiliteollisuuden sekä digiprintattavien kankaiden  kuositekniikoihin Adobe Illustratorilla ja Photoshopilla.Kolmannessa osiossa suunnittelet ohjatusti oman kuosimalliston sekä portfolion, jolla voit esitellä mallistoasi tekstiilisuunnittelun markkinoilla sekä itseäsi profiloituneena suunnittelijana.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittäviä tietoteknisiä taitoja, Adobe Illustrator ja Adobe Photoshop ohjelmien hallintaa, sekä aktiivista itsenäistä opiskelua koulutuspäivien välillä.

Voit opiskella työsi ohella, koska ohjeet, tehtävät ja tutorointi ovat  verkkoympäristössä ja lähiopetustunnit ovat iltaisin ja/tai viikonloppuisin. 

Osallistuminen edellyttää omaa tietokonetta. Kurssin hintaan sisältyy  koulutuksen ajan Voionmaan opiston Adobe Illustrator ja Adobe Photoshop ohjelmien lisenssit, joten ohjelmia  voi käyttää myös kotona. 

Koulutus vastaa laajuudeltaan 10 opintopistettä.

Kohderyhmä

Koulutus on erityisesti suunnattu kuosimallistojen ammattimaisesta suunnittelusta kiinnostuneille – mutta myös niille, jotka haluavat harrastusmielessä suunnitella omia kuoseja ja toteuttaa ne kankaiksi tai tuotteiksi. Koulutuksen opintopisteiden suorittaminen vaatii lähiopetukseen osallistumista sekä itsenäistä tehtävien suorittamista. 

Sisältö

1. Kuosimalliston suunnitteluprosessi 2 op

Tavoite:
Löydät oman kuosityylisi sekä opit suunnitteluprosessin polun ja välineet

Sisältö:
Oman kuosityylin löytäminen; joukosta erottuminen
Storyboard, Moodboard ja värikartat
Luonnokset ja niiden digitaalinen muokkaaminen

Suoritustapa:
Lähiopetukseen osallistuminen ja Moodle tehtävien tekeminen

2. Kuosiraportin rakentamisen tekniikat 3 op

Tavoite:
Opit rakentamaan ammattimaisia kuosiraportteja tekstiiliteollisuuden tai omiin tarpeisiin sekä käyttämään digiprint-palveluja

Sisältö:
Erilaiset raportin rakentamisen tekniikat Illustratorilla ja Photoshopilla

Suoritustapa:
Lähiopetukseen osallistuminen ja Moodle tehtävien tekeminen

3. Kuosimalliston kokoaminen/portfolio 5 op

Tavoite:
Sinulla on valmiudet toteuttaa markkinointiin ja myyntiin kohdistettu kuosimallisto sekä portfolio.

Sisältö:
Malliston teemat ja koordinointi
Trendit
Portfolion rakentaminen

Suoritustapa:
Luento-opetukseen osallistuminen ja Moodle tehtävien tekeminen


Kouluttaja

TaM Elina Sillanpää on tekstiilitaiteen ja -suunnittelun sekä visuaalisen kulttuurin taiteen maisteri. Hänellä on vuosien opettajakokemus tekstiilien suunnittelusta ja valmistuksesta eri oppilaitoksissa. Nykyään hän toimii digitaalisen pintasuunnittelun aikuiskouluttajana. 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto koulutuspäällikkö Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606

Lisätiedot sisältöasioista kouluttaja TaM Elina Sillanpäältä,ehsillanpaa@gmail.com, puh 050 351 6384

Opettaja

TaM Elina Sillanpää

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

31.3.2023 - 30.11.2023

Kurssimaksu

1100€