Avoin yliopisto-opetusJohtaminen ja organisaatiot

Johtamisen perusteet 6 op - ayJOHT1012 - syksy 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2022. 

Etäluennot Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Ma 19.9. klo 16:30-18.00
Ma 26.9.klo 16:30-18.30
Ma 3.10. klo 16:30-18.30
Ma 10.10. klo16:30-18.30
Ma 24.10. klo 16:30-18.30

Opettaja

Kati Söderlund

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja ja tiimityö (tiimityön voi tehdä tarvittaessa myös yksilötyönä).

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Arviointi: 1-5 tai hylätty, arviointikriteerit Moodlessa.

Sisältö

Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se  saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset  liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset  prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen  toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina  korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja  henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden  peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia  haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma,  tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys  siitä, mitä on liiketoiminta ja miten se saadaan johtamisen keinoin  tapahtumaan. Kurssin käytyään opiskelijat hahmottavat yrityksen  systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan  logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa  käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat  johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja  henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen  erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso  kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä  ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-,  kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja  päätöksentekokykyä.

Kirjallisuus

Viitala & Jylhä (2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.9.2022 - 24.10.2022

Ilmoittautuminen alkaa

16.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

19.9.2022

Kurssimaksu

105€