Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 5 op - ayJOHT2039 - syksy 2022

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2022.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa 19.10.-18.12.

Opettaja

Lauri Korkeamäki

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yrityksen sisäisten prosessien sovittamista  ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin, resurssien ja  osaamisen kehittämistä sekä yrityksen ja sen sidosryhmien  vuorovaikutusta. Kurssin luennoilla opitaan, kuinka liiketoimintaa  voidaan kasvattaa strategisen johtamisen teorioihin perustuvilla työkaluilla.

HUOM! vastaa opintojaksoa ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, opiskelija ei voi suorittaa JOHT2039, jos on jo suorittanut JOHT2020.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat strategisen johtamisen  työkaluja ja menetelmiä, ja ymmärtävät kuinka niitä voidaan soveltaa  liiketoiminnan kehittämiseksi kasvua tavoitellessa. Kurssi antaa  valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan  sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden  liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä,  ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja  sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Suoritustapa: Moodle-tentti ja ryhmätyö

Toteutustavat: Luennot, tentti & ryhmätyö

Arviointiasteikko: 0-5. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta saa kurssin alussa Moodleen tuotavasta kurssikuvauksesta.

Kirjallisuus

Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D. ja Regnér, P.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Lauri Korkeamäki

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.10.2022 - 18.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

22.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

25.10.2022

Kurssimaksu

105€