Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op - ayJOHT2028 - kevät 2023

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Suoritustapa ja aikataulu

Kevät 2023.

Verkkotyöskentely Moodlessa 13.3. - 30.4.2023.

Suoritustapa: kurssin muodostaa kuusi moduulia, jotka toteutetaan  verkko-opintona Moodlessa. Verkkotentti ja oppimistehtävät. Kurssilla  tehdään ryhmätyö.

Opettaja

Anni Rajala


Sisältö

Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja  muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Kurssilla  käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään  muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos  kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), lean  –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota),  prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota),  arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä),  organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia  ja kehittyä) ja organisaatioiden digitalisoituminen.

Osaamistavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena  järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen  kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija  osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa  muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Edeltävät opinnot

Suositus: Johtamisen perusteet (JOHT1012)

Kirjallisuus

Kurssimateriaali on Moodlessa.

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuilla. Kirjallisuus (tieteelliset artikkelit) ovat hyvin pitkälti englannin kielisiä. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Anni Rajala

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.3.2023 - 30.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

28.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

27.2.2023

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu