Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - ayLASK1002 - syksy 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 65€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 40€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

HUOM! Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet harjoitustyö ayLASK1003 liittyy oleellisesti Kirjanpidon ja tilintarkastuksen  perusteet ayLASK1002 opintojaksoon ja siihen pitää ilmoittautua erikseen. 

Ajankohta

Syksy 2022.

Luennot etänä Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Luennot:

ke 21.9. klo 16.30-19.45

ke 28.9. klo 16.30-20.30

to 29.9. klo 16.30-19.45

ma 3.10. klo 16.30-20.30

ti 4.10. klo 16.30-19.45

ti 11.10. klo 16.30-19.45

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen  käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa juoksevan  kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Opiskelija tietää  mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Opiskelija osaa  soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee  itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja  tilintarkastukseen liittyviä perusasioita.

Sisältö

Ulkoisen laskentatoimen käsitteistö, tehtävät ja menetelmät.  Kahdenkertainen kirjanpitoja tilinpäätöksen muodostaminen. Kirjanpidon  sääntely, peruskäsitteistö ja hyväksikäyttö. Kirjanpidosta tilintarkastukseen.

Suoritustapa

Opetusmenetelmät: Luennot 24 h, harjoitukset 12 h.
Suoritustapa: Verkkotentti Moodlessa ja yksilötehtävä.

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Kirjallisuus       

Luentomateriaali tulee Moodleen.

1. Leppiniemi –Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 2015 tai uudempi.
2. Luentomoniste sekä luennoilla ja harjoituksissa mahdollisesti jaettava materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston  järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on  65 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.9.2022 - 21.11.2022

Ilmoittautuminen alkaa

22.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

7.10.2022

Kurssimaksu

65€