Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu 5 op - ayLASK2051 - syksy 2023

Opintojakso kuuluu syksyllä 2022 alkaneeseen Laskentatoimi ja rahoitus, opintokokonaisuuteen 27 op

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2023.

Etäluennot Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

Luennot klo 16.30–20.30:
ti 7.11.2023
ke 8.11.2023
ti 14.11.2023
ke 15.11.2023
ti 21.11.2023
ke 22.11.2023
ti 28.11.2023
ke 29.11.2023
ti 5.12.2023

Suoritustapa

Tehtävät Moodlessa. Moodletentti.

Moodle-tentit:

1. tenttiperiodi: 11.12.2023–7.1.2024
2. tenttiperiodi: 19.2.–3.3.2024
3. tenttiperiodi: 8.–21.4.2024

Opettaja

Jouni Laitinen

Edeltävät opinnot

Suositellaan: Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet ayLASK1002

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät, pystyy muodostamaan tilinpäätöksen ja hallitsee tilinpäätöksen tekoon liittyvät jaksotus- ja arvostusongelmat. Opiskelija ymmärtää voitonjaon merkityksen ja verokohtelut eri yhteisömuodoissa omistajan ja yhteisön itsensä kannalta tarkasteltuna. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kohdata ja ratkaista kirjanpidollisia erityistilanteita ja lisäksi kurssi antaa valmiudet tulkita tilinpäätökseen syntyyn vaikuttaneiden reaalimaailman tapahtumien merkityksen numeroiden taustana.

Sisältö

Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen käsitteistöön, tehtäviin ja menetelmiin. Antaa tiedot tilinpäätöksen muodostumisesta, siihen liittyvistä arvostus- ja jaksotusongelmista ja niiden vaikutuksesta yrityksen verotukseen. Lisäksi tavoitteena ymmärtää voitonjaon merkitys ja verotus eri yhteisömuodoissa omistajanäkökulmasta tarkasteltuna. Perehdyttää joihinkin kirjanpidon erityiskysymyksiin ja antaa valmiuksia analyyttiseen lähestymistapaan kirjanpidollisia haasteita ratkaistaessa.

Oppimateriaali

  • Ihantola, E-M – Leppänen, P.: Yrityksen kirjanpito:liiketapahtumista tilinpäätökseen (>=2018)
  • Leppiniemi J. – Walden R.:Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 2017 tai uudempi painos
  • Luentomonisteet (+ tunneilla/Moodlessa jne. jaettava aineisto)

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

7.11.2023 - 21.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

18.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

5.11.2023

Kurssimaksu

85€