Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Markkinoinnin opintokokonaisuus 26 op - syksy 2022 - kevät 2023

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti. 

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulu- ja hintatiedot sekä ilmoittautumisohjeet “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä. 

Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ajankohta

Verkko-opinnot syksy 2022 - kevät 2023.

Kohderyhmä

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon to 1.9. klo 17-18 etänä  Zoomin kautta.  Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston  opintovaatimusten mukaista  kauppatieteiden opetustarjontaa, kerrotaan  Tampereen kesäyliopiston  käytänteistä sekä esitellään  tutkintotavoitteista opiskelua. Lisätietoja opintoinfosta.

Kauppatieteiden koko opintotarjonta Tampereen kesäyliopistossa.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.


Opintopisteet

26

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

19.9.2022 - 31.7.2023

Kurssimaksu

0€