Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka 5 op - ayMARK2046 - syksy 2022

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Syksy 2022. 

Verkkotyöskentelyä Moodlessa (vk 43-50) 24.10.-18.12.2022.

Luennot Zoomin kautta:

ti 25.10. klo 17-18, Johdanto kurssiin

ma 7.11. klo 17-20, Johdanto simulaatiopeliin ja pelin ensimmäinen harjoituskierros ryhmissä (läsnäolo suositeltavaa)

ke 23.11. klo 17-19, Simulaatiopelin välikatsaus (läsnäolo suositeltavaa)

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Suoritustapa: Markkinoinnin simulaatiopeli ryhmissä (peli ajoittuu viikoille 45-50), verkkokeskustelu, Moodle-testi ja reflektioraportti. Simulaatiopeli pelataan laaditun aikataulun mukaisesti, tehtävien palautus aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viim. 15.1. mennessä.

Arviointi: 1-5/hylätty

Huom! Vastaa vanhan opetussuunnitelman ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen -opintojaksoa.

Opettaja

Päivi Borisov  

Sisältö

Markkinointistrategia ja markkinointistrategiaprosessi.  Markkinointistrategian suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät  analyysimenetelmät. Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu,  päätöksenteko ja arviointi.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa nimetä markkinoinnin  roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä selittää markkinointistrategian  elementit ja prosessin 2) osaa soveltaa erilaisia markkinoinnin  strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä analyysimenetelmät  3) osaa suunnitella markkinoinnin strategisia ja operatiivisia päätöksiä  ja arvioida toimenpiteiden seurauksia.

Kirjallisuus

Oppimateriaali: 

1) Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland  (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning.  5. Painos. Prentice Hall. 

2) Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.10.2022 - 18.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

9.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

23.10.2022

Kurssimaksu

85€