Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Markkinointikommunikaatio 5 op - ayMARK2047 - kevät 2023

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2023.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa (vk 16-22) 17.4.-4.6.2023.

Luennot Zoomin kautta:

ti 18.4. klo 17-18

ti 25.4. klo 17-18

ke 3.5. klo 17-18

ke 18.5. klo 17-18.30

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös tallenteena Moodlessa.

Opettaja

Päivi Borisov

Suoritustapa      

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Kurssin tehtävät voi suorittaa laaditun aikataulun mukaisesti tai omaan tahtiin viimeistään 18.6. mennessä

Arviointiasteikko 0-5

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen  teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun  markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän  suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää  opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian  soveltamista käytäntöön harjoitustyön ja sitä tukevan graafisen  suunnittelun työpajan avulla.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 

1) osaa jäsentää integroidun  markkinointiviestinnän pääpiirteitä, 

2) ymmärtää digitaalisen  markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja, 

3) osaa arvioida  markkinointiviestinnän onnistumista, 

4) osaa hyödyntää  markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa  ja markkinointimateriaalin tuotannossa, sekä 

5) hallitsee graafisen suunnittelun periaatteita.

Oppimateriaali

Oppimateriaali opettajan ilmoituksen mukaan.

Moodlen materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.4.2023 - 4.6.2023

Ilmoittautuminen alkaa

9.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

3.4.2023

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu