Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Brändijohtaminen 5 op - ayMARK2032 - kevät 2023

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2023.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa (vk 10-16) 6.3.-24.4.2023.

Suoritustapa

oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo.

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus  liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys  brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys  yritykselle.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön, 2) osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja  brändityökaluja käyttäen, 3) ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä 4) osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Oppimateriaali

Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

6.3.2023 - 23.4.2023

Ilmoittautuminen alkaa

9.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

20.2.2023

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu