Avoin yliopisto-opetusTeatteripedagogiikka

Teatteripedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu


Koulutuksen maksaminen

Opintokokonaisuuden hinta 890 €, sis. Taideyliopiston rekisteröintimaksun 50 €. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä: syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023. 

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haku alkaa 20.6.2022 ja päättyy 21.8.2022. Viimeinen peruutuspäivä on 21.8.2022, jonka jälkeen hakemus muuttuu sitovaksi.


Hakuohjeet:     

Hakulomake avautuu 20.6.2022 klo 00.00: https://forms.office.com/r/cU192XXpW5

Opintokokonaisuuteen haetaan ennakkotehtävällä, jonka perusteella kutsutaan valintahaastatteluun.

Haastattelut järjestetään 22.8. ja 23.8. klo 12-20 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna kellonaikana. Valintahaastattelut järjestetään mahdollisesti ryhmähaastatteluna sähköisesti. Tarkka päivämäärä ja ohjeet haastatteluun osallistumisesta ilmoitetaan jatkoon valituille kutsussa. Opiskelupaikat varmistetaan 25.8. mennessä. 

Ennakkotehtävä palautetaan hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä. Huom! Ennakkotehtävää ei voi liittää hakulomakkeelle jälkikäteen. Hakuaika sulkeutuu 21.8.2022 klo 23.59.

1.Kerro lyhyesti itsestäsi, koulutuksestasi ja suhteestasi teatteriin.   

2. Miksi nämä opinnot kiinnostavat sinua ja mitä odotat koulutukselta.

3. Mitä muuta haluaisit sanoa?

Saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan jälkeisellä viikolla ja koulutukseen hyväksytyille lähetetään tieto sähköpostitse. Opinnot voidaan perua, jos hakemuksia ei tule tarpeeksi. 

 

Koulutuksen rakenne, sisältö ja aikataulut

Opetuskokonaisuus koostuu viidestä sisältöalueesta (11 viikonloppua + 1 pidennetty lopetusviikonloppu + kirjalliset tehtävät + oma projekti, yht. 25 op). Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa. Koulutuksen yhteydessä katsotaan yksi yhteinen teatteri-esitys (kesäyliopisto hankkii liput).


Syyslukukausi 2022:

Orientaatio teatteripedagogiikkaan 2 op 

 1. Orientaatio teatteripedagogiikkaan 2.9.-4.9.2022 (pe klo 17-21, la klo 10-18 su klo 10-14)


Mitä teatteri on? 10 op

 1. Liikeimprovisaatio 23.-24.9.2022 (pe klo 17-21 ja la 10-18)
 2. Improvisaatio 21-22.10.2022 (pe klo 17-21 ja la 10-18)
 3. Näyttelijäntyö 18.-19.11.2022 (pe klo 17-21 ja la 10-18)
 4. Dramaturgia 9.-10.12.2022 (pe klo 17-21 ja la 10-18)


Kevätlukukausi 2023:

 1. Ohjaajantyö 13.-15.1.2023 (pe klo 17-21 ja la 10-18)


Teatterin oppiminen ja opettaminen 4 op

 1. Teatterin oppiminen ja opettaminen 3.-4.2.2023 (pe klo 17-21 ja la 10-18)
 2. Draamaprosessi 24.-25.2. & 17.-18.3.2023 (pe klo 17-21 ja la 10-18)
 3. Teatterin oppiminen ja opettaminen 14.-15.4.2023 (pe klo 17-21 ja la 10-18)


Oma projekti 7 op ja epilogi 2 op

 1. Oma projekti 12-14.5.2023 (pe klo 17-21 ja la 10-18)
 2. Oma projekti ja epilogi 8.-11.6.2023 (to klo 17-21, pe ja la klo 10-18 ja su klo 10-16)


Koulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet

Teatteripedagogiikan perusteet opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin, sen oppimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Koulutuksen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännön taitoja. Teatteripedagogisten perustaitojen lisäksi koulutuksessa painottuu teatterin eri osa-alueet sekä pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten pohtiminen suhteessa teatteriin ruumiillisena ja sosiaalisena taidemuotona.

Opetus on pääosin toiminnallista ja kokemuksellista. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa. Itsenäinen opiskelu: kokemuksen reflektointi, lukeminen ja kirjoittaminen on tärkeä osa oppimista. Lähiopetusjaksojen välissä on omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä oppimisen edistymisen kannalta.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kahdelle lukukaudelle, päättyen 31.7.2022. 

Tavoitteet

• opiskelija kehittää ymmärrystään teatterista opetettavana aineena
• opiskelija tunnistaa ja kehittää omaa henkilökohtaista suhdettaan teatteriin ja omaan ilmaisuunsa  
• opiskelija oppii tekemään havaintoja ja tulkintoja esityksistä niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissakin
• opiskelija rakentaa käsitystään teatterista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä oppii viemään teatteria erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkeen

Kohderyhmä: Opettajat, varhaiskasvattajat, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät, harrastajaryhmien vetäjät ja muut teatterista ja teatteriopetuksesta kiinnostuneet.  

Edeltävät opinnot: Aikaisempia teatteriopintoja ei vaadita, mutta jonkinlainen kokemus teatterista on tarpeen.

Opettajat

 • Kokonaisuuden vastuuopettajana toimii filosofian maisteri, Bachelor of Arts, teatteri-ilmaisunopettaja ja teatteriohjaaja Hilkka Hyttinen.
  Muita opintojen opettajia ovat:
  Virpi Koskela, filosofian tohtori, yhteisökouluttaja, teatteri-ilmaisunopettaja
  Sirke Lääkkölä, filosofian maisteri, Master of Arts, ammatillinen opettaja
  Raisa Foster, filosofian tohtori, tanssipedagogiikan dosentti, sosiaalipedagogiikan, erityisesti taiteellisen tutkimuksen ja työotteen dosentti
  Jarmo Skön, teatteri-ilmaisunohjaaja (YAMK), sosiaalisen sirkuksen ohjaaja, tanssi-innostaja®.
 • Tuukka Huttunen, teatteritaiteen maisteri, näyttelijä, käsikirjoittaja, teatterinjohtaja Teatteri Siperia. Luento näyttelijäntyöstä. 
 • Vierailevia opettajia


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta koulutuskoordinaattori Jere Salo, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229. Hilkka Hyttinen, hyttinen.hilkka[ät]gmail.com

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

B.A., FM, näyttelijä ja ohjaaja Hilkka Hyttinen

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

2.9.2022 - 31.7.2023

Kurssimaksu

890€