Avoin yliopisto-opetusTalousoikeus

Henkilöstöoikeus 6 op - ayTOIK2030 - syksy 2022

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla  ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2022.

Huom! Luennot etänä Zoomin kautta. Luennoista tulee myös tallenteet Moodleen.

ma 19.9. ja ti 20.9. klo 16.30-20.00. 

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa (yht.15 h).

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän  oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö,  työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen  liittyvät erityiskysymykset, johtajien oikeudellinen asema sekä  työsuhteen ja yrittäjyyden rajat. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Tavoitteet

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja  velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen  lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen ja  määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset sekä virkavastuun  keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden  oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa  henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Suoritustapa

Luennot. Verkkotentti Moodlessa.

Moodletentti on suoritettavissa:

1. tenttijakso 26.9 - 16.10.2022

2. tenttijakso (1. uusinta) 5.12 - 18.12.2022

3. tenttijakso (2. uusinta) 23.1 - 5.2.2023

Kirjallisuus

1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
2.Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) saatavilla oppiaineen verkkosivuilta.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.9.2022 - 5.2.2023

Ilmoittautuminen alkaa

28.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

25.9.2022

Kurssimaksu

105€