Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op


Katso videot koulutuksesta:


Jos olet kiinnostunut Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta, voit saada tunnin webinaaritallenteen katsottavaksi tunnekuohuista sekä koulutuksesta. Webinaarissa koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen ja kouluttaja Titta Karanta kertovat tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä, tunteiden takana vaikuttavista tarpeista sekä itse koulutuksesta. Tallennelinkki on koulutuksen esitteessä (kohdassa "Kuvaus").


Aikataulu


Koulutuspäivät ovat klo 9-17.

 • Osio 1: 17.-19.10.2022
  Osio 2: 10.-11.1.2023
  Osio 3: 14.-15.2.2023
  Osio 4: 4.-5.4.2023
  Osio 5: 12.-13.6.2023
  Osio 6: 8.-9.8.2023
  Online-tapaaminen 4.9.2023 klo 18-19.30
  Osio 7: 24.-25.10.2023

 • Koulutukseen hakeminen


  Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemuksesi Jere Salolle osoitteeseen jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, 2.10.2022 mennessä (paikkoja vapaana, hakuaikaa jatkettu!). Ryhmä täytetään sopivista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä ja voi tulla ennen viimeistä hakupäivää jo täyteen.
   
  Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

  • - Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
  • - Miksi hakeudut koulutukseen?
  • - Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
  • - Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
  • - Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
  • - Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
  • - Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
  • - Muista yhteystietosi.

 • Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.
   
  Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustilat. Tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille. 

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja poikkeustilanteissa lähiopetusta voi seurata myös etäyhteydellä. Tarvittaessa kukin koulutusosio voidaan järjestää kokemuksellisena online-opetuksena.


Kuvaus

Voit ladata koulutuksen esitteen itsellesi tästä. Tutustuthan esitteeseen huolella!

Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa.


Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen japerusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.


Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan.


Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekät tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.


Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omaa työnkuvaa tukevan, ohjatun lasten tai nuortentunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana. Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

 

Sisältö

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 15 lähipäivää. Aloitusosio 3 päivää, muut osiot 2 päivää, á 8h.

 

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

 

1. OSIO (Huom! Aloitusosio 3-päiväinen)

 • Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
 • Tunteen takana olevat tarpeet
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat


2. OSIO

 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)


3. OSIO

 • Lapsuuteni tarina
 • Lapsuuskollaasit
 • EFT eli Emotional Freedom Technique (Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)

4. OSIO 

 • Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • (Sara Hellsten)


5. OSIO

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Ohjaajana toimiminen
 • Ryhmien rakentaminen, harjoitteet ja periaatteet
 • Nuorten ryhmät
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmät (Leena Ylimäki - verkkomateriaalina)


6. OSIO

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Harjoitusohjaukset
 • Satuhieronta 1pv

 

7. OSIO

 • Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • Koulutuksen päätös

 

Suoritustapa

Lähiopetus, etätehtäviä, lopputyö. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 40 opintopistettä.


Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen puhelinkonsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone ja nettiyhteys riittävät.

 

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla. Koulutus ja sen jälkeen tehtävä taitojen käytäntöön soveltaminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa syventävän Tunnetaito-ohjaajan valmiudet sekä syventää henkilökohtaista prosessia ja ohjaajuutta.

 

Kouluttajat:

Lähiosioiden pääkouluttaja Titta Karanta on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. 

Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen.Anne-Mari Jääskinen on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja -koulutuksen kehittäjä ja johtaja, ja vastaa koulutuksen sisällöstä. Hän on tunnetaitokouluttaja, luennoitsija, tunne- ja taideterapiaohjaaja, nepsy-valmentaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse pitänyt lastentunnetaitoryhmiä.Vierailevat kouluttajat koulutuksen aikana:

Leena Ylimäki, Sara Hellsten, Karita Palomäki (verkkomateriaali).

 

Hintatiedot

3450 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäivillä ja tehtävien arvioinnin. Laskutus erissä, lähiosioiden yhteydessä.


Lisäksi opiskelija hankkii pienen tarvikepaketin, jota hän käyttää lähijaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään.

 

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 17.9.2022 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko koulutuksen hinta. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto, koulutuskoordinaattori Jere Salo: jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

 

Sisältöasiat koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen: anne-mari[at]tunnejataida.fi, tunnejataida.fi

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

40

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

17.10.2022 - 25.10.2023

Kurssimaksu

3450€