Kehitä ammatillista osaamistasiTyöelämä ja henkilökohtainen kehittyminen

Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach 20 op

Työelämän murroksessa työntekijöiltä, esihenkilöiltä ja urheiluvalmentajilta yms. asiantuntijoilta vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja, jotta työtehtävissä voi kehittyä ja kasvaa. Motivoivien ja innostavien vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Työhyvinvointia, työyhteisöjen ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta on mahdollista kehittää valmentavan työotteen avulla. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle, erilaisten muutosvalmennusten ohjaamiselle, sekä henkilökohtaiselle kasvulle.


Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tai valmennuksen tarpeisiin. Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach -nimikettä. Lisäksi koulutuksesta saa sertifioidun pätevyyden. Koulutuksen käytyään opiskelija voi halutessaan hakea ICF:n sertifiointia portfoliopolun kautta.
Tutustu tästä ICF:n serifiointikriteereihin.


Koulutuspäivät:

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutus sisältää 9 koulutuspäivää, 4 x 2 tuntia vertaisryhmätapaamisia, 2 x 1,5 tuntia työnohjausta sekä henkilökohtaisen mentorcoach tapaamisen kouluttajan kanssa.

Koulutuspäivät ovat
1. koulutuspäivä 8.2.23

2. koulutuspäivä 7.3.23

3. koulutuspäivä 13.4.23

4. koulutuspäivä 16.5.23

1. työnohjauspäivä 14.6.2023

5. koulutuspäivä: 21.8.23

6. koulutuspäivä: 19.9.23

2. työnohjauspäivä: 24.10.23

7. koulutuspäivä: 11.12.23

8. koulutuspäivä: 24.1.24

9. koulutuspäivä:11.3.24

(Mentor-coach tunnit sovitaan jokaisen kanssa erikseen.)

Koulutuspäivät ovat noin klo 9-16.

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 2600 €. Koulutukseen ilmoittaudutataan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300 €:n varausmaksu, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä (á 1150 €). Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli työnantaja maksaa osallistumisesi, syötä kohtaan "yrityslaskutus" -työnantajan laskutustiedot.

 

Tavoitteet:

 -   Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä tavoitteellisia työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja johtamisessa
-    Oppia viemään läpi yksilö- ja/tai ryhmävalmennuksiin soveltuva ratkaisukeskeinen muutos- ja valmennusprosessi
-    Oppia soveltamaan ja toteuttamaan itsensä johtamista ja työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa (työ)elämässä
-    Oppia kehittämään työyhteisöjen ja tiimien työhyvinvointia ja ilmapiiriä
-    Oppia soveltamaan asiakaslähtöistä motivoivaa ja valmentavaa ratkaisukeskeistä työotetta vuorovaikutustyössä

Koulutuksen sisältöjä:       

 • -    Ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen valmennusprosessi ja sen ohjaaminen
  -    Ongelmista tavoitteisiin - Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
  -    Itsensä johtamisen kehittäminen
  -    Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin
  -    Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
  -    Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden ja sisäisen motivaation kehittämiseksi, sekä vahvuuksien tunnistamiseksi
  -    Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisöjen ja tiimien kehittämisessä  
  -    Ratkaisukeskeinen valmentava esimiestyö
  -    Ratkaisukeskeiset palautetaidot
  -    ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
  -    ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
  -    ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

  Oppimismetodi:

  -    Oma soveltava kehittämishanke
  -    teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
  -    kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
  -    kirjallisuuteen perehtyminen
  -    aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
  -    workshop työskentelyä
  -    itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
  -    valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h ja siihen liittyvää pienryhmätyönohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta
  -    vertaisoppimista,- ja coachausta


  Ennakkolukemistona: Iverson, C. George, E & Ratner, H: Brief coaching – Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti, 2018. TAI: Louis Caufman: Ratkaisukeskeinen coaching – opas myönteiseen muutokseen.
  Kirjallisuusluettelo koulutuksen aikana luettavista kirjoista annetaan myöhemmin.


 • Koulutuksen kesto: 9 koulutuspäivää, 4 x 2 tuntia vertaisryhmätapaamisia, 2 x 1,5 tunnin työnohjaus sekä henkilökohtainen mentorcoach tapaaminen kouluttajan kanssa.
  Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen valmentajan ydintaidot -kirjallinen materiaali, joka postitetaan koulutukseen ilmoittautuneille opiskelijoille. Lisäksi osallistuja saa pelilliset Ratkaisukeskeiset tunnetaidot -kortit.

 

 

Peruutusehdot

8.1.2023 jälkeen tulleista peruutuksista osallistujalta peritään koko koulutuksen hinta. Mahdolliset peruutukset kirjallisesti osoitteeseen: toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Kouluttajina toimivat:

Anita Hedman (FM)

anihedman@gmail.com

Kouluttajapsykoterapeutti (VET)

Kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Team ja Executive Coach (ICF:n PCC-taso)

Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

PCC sertifioitu

Miia Miskeljin SH (AMK)

Kouluttajapsykoterapeutti (VET)

Kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Ratkaisukeskeinen Coach (CCSF)

Johtamisen ammattitutkinto YAMK (koul)


Lisäksi 1-2 vierailevaa kouluttajaa.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

 

Opintopisteet

20

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.2.2023 - 1.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

11.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

26.2.2023

Kurssimaksu

2600€