Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma


Tampereen kesäyliopistossa alkaa toukokussa 2023 uusi Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma. Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa, joka vastaa koulutuksen sisällöstä.

Hakuohjeet

Koulutukseen on haku, linkki hakulomakkeelle: https://forms.office.com/r/scjNewsPmV. Haku päättyy 6.5.2023

Jatko-opintojen aloittaminen edellyttää taideterapian perusopintojen suorittamista ennen koulutuksen alkua. Koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina.

Ammatilliseen koulutukseen haetaan peruslinjalta. Valinta tapahtuu edeltävien opintojen, hakemuksen ja mahdollisen haastattelujen perusteella. Kuvataideterapeutin opintokokonaisuus koostuu siis perusopinnoista sekä ammatillisen linjan opinnoista ja kestää yhteensä n. 2,5 vuotta.

Hinta

Koulutuksen hinta on 4969 € joka laskutetaan neljässä erässä.

Hinta sisältää opetuksen, koulutusterapian sekä työnohjauksen ryhmässä ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti sekä Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirjan (v. 2022).

Koulutuspäivät

pe-la 26.-27.5.23
la 17.6.23
pe-la 18.-19.8.
pe- la 15.- 16.9.
pe-la 27.-28.10.
la 18.11.
12.-13.1.2024
Pe-la 9.-10.2.2024
La 16.3.2024
Pe-la 26.-27.4.2024
La 25.5.2024
Pe-La 23.-24.8.2024
Pe 20.9.2024
Huomioi, että koulutuspäivät ovat hieman muuttuneet aiemmin ilmoitetuista!

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuspäivät pidetään aina noin klo 9-16. Koulutus sisältää 21 koulutuspäivää.

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- tai taidealan ammattilaisille työn ohella suoritettavaksi ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Koulutus on monimuoto-opetusta.

Tämä syventävä koulutus on tarkoitettu Alfa Partners Academyn Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajaopinnot/Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 op) suorittaneille tai  psykoterapeuttikoulutuksen käyneille. Näistä yhteensä rakentuu Ratkaisukeskeisen taideterapian 60 opintopisteen kokonaisuus.

Koulutus antaa valmiuksia yksilö- sekä ryhmämuotoisen kuvataideterapian toteuttamiseen asiakastyössä opetus- kasvatus-,  kuntoutus-, sosiaali- ja terveysaloilla.

Tavoite

Tavoitteena on ratkaisukeskeisten asiakastyötaitojen sekä taideterapian menetelmien ja terapiaprosessin syventäminen, kuvataideterapeutin ammatti-identiteetin rakentaminen, kuvataiteellisen työskentelyn vahvistaminen sekä terapeuttisen työotteen muodostuminen.

Opinnot suoritettuaan opiskelija saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja/tai julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana.

Sisältö

Opinnot sisältävät pääsääntöisesti 21 yhteistä opintotapaamista sekä opitun syventämistä itsenäisesti etätehtävien muodossa. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin koulutukseen sisältyy opinnäytetyön kirjoittaminen sekä 140 h asiakastyöharjoittelua, jonka voi suorittaa sekä yksilö- että ryhmätoiminnassa.

 • Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
 • Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja työskentelymenetelmät
 • Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmät
 • Kuvataideterapeutin ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Kuvataiteellinen työskentely
 • Kuvataideterapiaprosessi yksilö- ja ryhmätoiminnassa
 • Taiteen hyvinvointivaikutukset ja kuntoutuminen
 • Mielenterveyden häiriöt
 • Kognitiivinen altistaminen
 • Työnohjaus
 • Seksuaalisuus, sukupuolen moninaisuus ja kehotietoisuus
 • Musiikki ja valokuvat
 • Perheen ja suvun merkitys
 • Toimintaympäristönä luonto
 • Terapiasuhteessa olemisen taito
 • Kliininen potilastyönohjaus sekä kliininen potilastyöskentely

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa harjoittaa kuvataideterapeutin tehtäviä Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti - Solution Focused Art®  -lisenssin alla.

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja  Australiassa. Solution Focused Art® -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®.

Lisätietoa menetelmästä.

Perumisehdot:

https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/ilmoittautumisen-peruminen/


Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat Alfa Partners: koulutuksen johtaja Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322

 

Opettaja

Jari Salmela

Opintopisteet

40

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

26.5.2023 - 20.9.2024

Ilmoittautuminen päättyy

6.5.2023

Kurssimaksu

4969€