Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Johdatus kirjoittamiseen

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Johdatus kirjoittamiseen -jakson opetus 20.9.–1.11.2022 seuraavasti:

  • 20.9. ti klo 17.00–20.15
  • 27.9. ti klo 17.00–20.15
  • 1.10. la klo 10–15
  • 15.10. la klo 10–15
  • 1.11. ti klo 17.00–20.15

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto (Kalevantie 7 C, 7. krs)

20.9. ja 27.9. koulutustila Aarre

1.10., 15.10. ja 1.11. koulutustila Helmi

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena.

Kouluttaja

YTM, kirjailija Anneli Kanto

Tavoitteet

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kirjallisen kulttuurin toimintaan, kirjoittamisen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja kirjallisuuden tuotanto- ja välittymismekanismeihin. Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset ja lukupäiväkirja

Arviointi: 0–5

Arviointikriteerit: Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Oppimateriaali

Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena. 2014

Huom! Suosittelemme, että opiskelijat hankkivat kirjan ENNEN opetuksen alkamista.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Opintojakson hinta on 115 €.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Opettaja

Anneli Kanto

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

20.9.2022 - 1.11.2022

Kurssimaksu

115€