Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 560 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 480 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen  yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Huom! Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä. Ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti  Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Aikataulu

Opinnot toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena mikäli koronatilanne sallii.


Opintojaksokohtainen aikataulu:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Aikataulu: 20.9. ti klo 17.00–20.15, 27.9. ti klo 17.00–20.15, 1.10. la klo 10–15, 15.10. la klo 10–15 ja 1.11. ti klo 17.00–20.15

Opettaja: Anneli Kanto

Draaman kirjoittaminen I 5 op

Aikataulu: lauantaisin 19.11., 26.11., 3.12. ja 17.12. klo 10–15

Opettaja: Siri Kolu

Tietokirjoittaminen I 5 op

Aikataulu: 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2. ja 23.2. 

Opettaja: Markku Soikkeli

Proosan kirjoittaminen I 5 op

Aikataulu: ke 8.3., la 11.3., la 18.3., la 25.3. ja ke 29.3.

Opettaja: Tiina Lehikoinen

Lyriikan kirjoittaminen I 5 op

Aikataulu: kevät 2023

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Suoritustapa

Kaikki opetus järjestetään Tampereella. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0–5. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistelaajuudella painotettuna keskiarvona.

Opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta, opinto-oikeus päättyy 31.12.2023.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätiedot

 Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia puh. 050 575 7127 tai kesäyliopiston toimisto puh. 050 303 1178.

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Useita kouluttajia

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.9.2022 - 31.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

7.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

6.9.2022

Kurssimaksu

560€