Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Lyriikan kirjoittaminen I

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

kevät 2023 (tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jakso pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Tavoitteet

Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta. Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Toteutustapa

Luento-opetus (12 h), ryhmätyöskentely (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, kirjoitusharjoitukset, runojen analysointi sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0–5

Arviointikriteerit: Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Materiaalit

Opettaja määrittelee kurssin alussa luettavat runoteokset / artikkelit.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Opintojakson hinta on 115 €.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p.  050 575 7127

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

3.4.2023 - 1.6.2023

Kurssimaksu

115€