Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Tietokirjoittaminen I

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Torstaisin 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2. ja 23.2. klo 17.00–20.15

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, koulutustila Helmi (Kalevantie 7 C, 7. krs)

Jakso pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Kouluttaja

Markku Soikkeli

Tavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Toteutustapa

Luento-opetus (12 h), ryhmätyöskentely (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa sekä artikkelien tai tietoteosten lukeminen.

Arviointi: 0–5

Arviointikriteerit: Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Opintojakson hinta on 115 €.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 223 8433, 050 575 7127

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Markku Soikkeli

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

12.1.2023 - 23.2.2023

Kurssimaksu

115€