Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Proosan kirjoittaminen I

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

ke 8.3. klo 17.00-19.30
la 11.3. klo 10-15
la 18.3. klo 10-15
la 25.3. klo 10-15
ke 29.3. klo 17.00-19.30

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, koulutustila Helmi (Kalevantie 7 C, 7. krs)

paitsi 25.3.:paikka ilmoitetaan myöhemmin

Jakso pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Tavoitteet

Perehtyminen proosan kirjoittamiseen. Kirjoittaja ymmärtää proosan monimuotoisuuden ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää erilaisia kerronnan keinoja omassa kirjoittamisessaan. Kurssilla perehdytään novelliin ja lyhytproosaan sekä lukemalla että kirjoittamalla.

Sisältö

Proosan kirjoittaminen I - kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja  kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä / tai teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellista lajityyppinä. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa lyhytproosatekstin.

Toteutustapa

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, kirjallisuuden lukeminen.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi: 0–5

Arviointikriteerit: Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Oppimateriaali

Kurssin aluksi sovitaan luettavat teokset/novellit/artikkelit.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Opintojakson hinta on 115 €.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. 050 575 7127


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tiina Lehikoinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

8.3.2023 - 29.3.2023

Kurssimaksu

115€