Avoin yliopisto-opetusTalousmatematiikka

Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - syksy 2022

Oppiaine

Talousmatematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Syksy 2022. Luennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta vk 41-44 (10.10.-14.12.2022). Kaikista luennoista ja harjoituksista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodleen. 

viikot 41-44 (10.10.-5.11.):
maanantaisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),
keskiviikkoisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),
lauantaisin klo 12-14 (Zoom-luento) viikkoharjoitusten läpikäynti

viikko 45:
ma 7.11. klo 17-18.30 (Zoom-luento) kertaus
ke 9.11. klo 17-20 ensimmäinen välikoe (moodlessa)

viikot 46-49 
(14.11.-10.12)
maanantaisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),
keskiviikkoisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),
lauantaisin klo 12-14 (Zoom-luento) viikkoharjoitusten läpikäynti

viikko 50:
ma 12.12 klo 17-18.30  (Zoom-luento) kertaus
ke14.12. klo 17-20 toinen välikoe (moodlessa)

Opettaja

Matti Laaksonen

Suoritustapa

Luennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta. Välikokeet tai tentti (etänä).

Sisältö

Finanssilaskentaa, ääriarvotehtäviä, integraalilaskentaa, lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa, indeksit. Opintojakso kehittää kriittistä ja analyyttistä ajattelua, IT-taitoja (Excel), ongelmanratkaisu-ja päätöksentekotaitoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, laskea tasaerälainan annuiteetin, verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, matriiseilla, laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, käyttää Cramerin kaavoja sekä selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Luentomateriaalit ovat Moodlessa.

Oheislukemista: Sudsaeter K. & Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Matti Laaksonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.10.2022 - 14.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

10.10.2022

Kurssimaksu

135€