Avoin yliopisto-opetusTilastotiede

Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2023

Oppiaine

Tilastotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 135€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ennakkotieto! Ilmoittautuminen avautuu aikataulujen varmistuttua.

Ajankohta

Kevät 2023. Aloitus alustavasti maaliskuussa 2023, tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Liveluennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta. Luennoista ja harjoituksista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet.

Sisältö     

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Opettaja

Hanna Koskinen

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä.

Suoritustavat

Verkkotentti Moodlessa.

Arvostelu: asteikolla 1-5 tai hylätty

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

a) Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai
b) Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai
c) David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan, chapters 1-11

Oheislukemistoa: Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Hanna Koskinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.1.2023 - 31.7.2023

Kurssimaksu

135€