Avoin yliopisto-opetusViestintä

Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op - ayVIEK1014 - kevät 2023

Oppiaine

Viestintätieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

llmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2023.

Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 16-21 (17.4.-28.5.2023).

Opintojaksolla ei ole reaaliaikaisia luentoja, mutta opintojakson suoritus edellyttää viikoittain palautettavien tehtävien tekemistä.

Opettaja

Maria Eronen-Valli

Sisältö

Verkkoluentoja ja harjoituksia sosiaalisen median alustojen piirteistä eri näkökulmista.

ent. VIEK1008 Agency in Social Media

Suoritustapa

Viikkotehtävät (joista osa ryhmätehtäviä) ja lopputyö.

Arviointiasteikko 0-5.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijat osaavat tunnistaa ja kuvata erilaisia  sosiaalisen median alustoja niiden rakenteiden, omistajuuden,  toimijuuden ja viestinnän näkökulmasta. Opiskelijat osaavat soveltaa  tätä tietoa ja analysoida kriittisesti omaa osallistumistaan ja sisällöntuotantoaan suhteessa alustojen liiketoimintamalleihin ja  toimijuuden ehtoihin. Opiskelijat hahmottavat myös sosiaalisen median  ammattikäytön ja henkilökohtaisen toimijuuden eroja ja rajankäyntiä.

Oppimateriaali

Huom! Osa materiaalista englannin kielellä.

 Oppimateriaalit: Aineistoja opettajan ohjeiden mukaan.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien  Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 85 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.

 

Opettaja

Maria Eronen-Valli

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.4.2023 - 28.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

6.12.2022

Ilmoittautuminen päättyy

3.4.2023

Kurssimaksu

85€

Ilmoittaudu