Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2022 - kevät 2024

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Syksy 2022 - kevät 2024

Kuvataiteen aineopinnot kestävät alustavan suunnitelman mukaan noin 2-2,5 vuotta. Opintokokonaisuus alkaa 27.9.2022 Maalauksen työpaja 7 op -opintojaksolla. 

Opintoihin kuuluu lähiopetusta Tampereella arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opetuksesta pidetään etäopetuksena Zoomin kautta (Maalauksen työpaja -opintojakson teoriaosuudet ja Estetiikka -opintojakson luennot). Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja vaadittavien tehtävien tekemistä. 

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle.

Ilmoittautumisohjeet

Kuvataiteen aineopintoihin ilmoittautumisen edellytyksenä on  kuvataiteen perusopintojen (25 op) suorittaminen ja tämän lisäksi  ayUYLE0229 Portfolio- kurssin (tai ayUYLE0235 Yhteisarviointi  kuvataiteen perusopinnoista -kurssin) suorittaminen vähintään  arvosanalla hyvä (3).
Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia tietyillä kuvataiteen osa-alueilla (esim. plastinen sommittelu, piirustus ja maalaus, valokuvaus, taidegrafiikka) ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.

  • Opintoihin otetaan mukaan 12 opiskelijaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

  • Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella "ilmoittaudu” painikkeen kautta.

  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 1460€Hinta sisältää Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 42,50€. Kurssimaksu maksetaan neljässä erässä: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 1. erä 365€ verkkomaksuna.
  • Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan yrityslaskutus työnantajalaskutustiedot. Varasijalle ilmoittauduttaessa maksua ei makseta. Loput maksusta laskutetaan kolmessa erässä (365€ tammikuussa 2023, 365€ elokuussa 2023 ja 365€ tammikuussa 2024).

  • Grafiikan työpaja -opintojaksolle tulee lisäksi erillinen materiaalimaksu 75€.

  • Huom! Jos olet suorittanut kuvataiteen perusopinnot muualla kuin Tampereen kesäyliopistossa, toimita todistuskopio suoritetuista opinnoista viipymättä ilmoittautumisen jälkeen Tampereen kesäyliopistoon postitse os. Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere tai skannattuna sähköpostitse koulutuskoordinaattori Vappu Saloselle. 

  • Huom! Kuvataiteen perusopintojen sisällöstä tulee löytyä opintoja liittyen taiteelliseen ajatteluun sekä kuvataiteen eri menetelmiin (plastinen sommittelu, värioppi, piirustus, maalaus, grafiikka).

  • Kuvataiteen perus- ja aineopinnot opinnot eivät korvaa kuvataidekasvatuksen erikoistumisopintoja eli niillä ei saa kuvataiteen aineenopettajan pätevyyttä.


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta p. 050 303 1178.

Opettaja

Useita opettajia

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

27.9.2022 - 31.7.2024

Ilmoittautuminen alkaa

14.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

18.9.2022

Kurssimaksu

1460€