Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Grafiikan työpaja (7 op) - UKUV0623 - kevät 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2022 - kevät 2024

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Ajankohta: kevät 2023

Paikka: Taidekeskus Mältinranta, Kuninkaankatu 2.

Opettaja

Pälvi Hanni

Tavoite             

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja

- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti

- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä

Sisältö               

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun.

Toteutus ja työmuodot

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

Vaadittavat suoritukset          

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi           

Hyväksytty/hylätty

 

 

 

Opettaja

Pälvi Hanni

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

23.1.2023 - 22.5.2023

Kurssimaksu

0€