Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä (2 op) -UKUV0915 - syksy 2023 - kevät 2024

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2022 - kevät 2024

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Alustavasti syksy 2023 - kevät 2024.

Tavoite           

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tarkastella julkista taidetta suhteessa ympäristöönsä

- saa käsityksen erilaisista julkisen taiteen tuotannollisista puolista

- tarkastella ajankohtaisia näyttelyitä

Sisältö                   

Ekskursion tarkoituksena on tutustua julkisten tilojen taiteeseen, ajankohtaisiin näyttelyihin ja eri taiteilija/ taideorganisaatioihin ekskursiopaikkakunnalla.

Toteutus ja työmuodot

Luento, tutustuminen kohteisiin ja niitä koskeva keskustelu yhteensä 12-16 h.

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen luennolle, ekskursiolle ja matkapäiväkirjan tekeminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.8.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€