Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu (16 op) -UKUV0621 - syksy 2023 - kevät 2024

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2022 - kevät 2024

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Alustavasti syksy 2023 - kevät 2024. Ensimmäinen tapaaminen mahdollisesti jo keväällä 2023.

Tavoite          

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- valita itselleen sopivia ilmaisumuotoja ja toteuttaa omaa taiteellista ajatteluaan niiden kautta

- tarkastella omaa taiteellista työskentelyään osana taidemaailman ilmiöitä ja keskusteluja

Sisältö            

Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely 10 op

Kuvataidekirjoittamisen työpaja 3 op

Taiteilijapuheenvuorot 1 op

Näyttelykäynnit ja niistä raportointi, näyttelyrakentaminen 2 op

Toteutus ja työmuodot

Kurssi etenee säännöllisinä tapaamisina, jotka koostuvat ohjatusta työskentelystä, luennoista, näyttelykäynneistä ja itsenäisestä työskentelystä. 

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja luentoihin sekä oman taiteellisen produktion suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi           

5-1/hylätty

Opintopisteet

16

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.6.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

0€