Avoin yliopisto-opetusTietotekniikka

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Oppiaine 

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintokokonaisuuden hinta on 195 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. Ensimmäinen opintojakso: Johdatus tietotekniikkaan 5 op on ainoa yksittäinen jakso, johon voi ilmoittautua erikseen (esim. toisen asteen opiskelijat). Jos olet kiinnostunut ilmoittautumaan erikseen muille jaksoille, ota yhteys leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Aikataulu

Opiskelijoille suunnattu alkuinfotilaisuus pidetään torstaina 25.8.2022 klo 17-18. Pääset mukaan tämän linkin kautta https://utu.zoom.us/j/68266793922

Opintojaksokohtainen aikataulu: 

Johdatus tietotekniikkaan 5 op (TKO_7098)

29.8.-23.10.2022 Katso tarkempi aikataulu ylhäällä olevasta "Johdatus tietotekniikkaan 5 op (TKO_7098)"-linkistä!

Ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2110)

24.10.-18.12.2022 

Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 op (TKO_2111)

24.10.-18.12.2022

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus 1 op (DTEK1068)

24.10.-31.12.2022

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2005)

9.1.2023-31.3.2023 

Tietokantojen perusteet, 5 op (TKO_2113)

7.3.-1.5.2023

Tekoälyn perusteet 2 op (TKO_2114)

1.8.2022-31.7.2023 (Luennot voi katsoa itselle sopivina aikoina. Kurssi on tentittävissä ympäri vuoden.)

Sisältö 

Tietotekniikan perusopinnot vastaavat aiemmin järjestettyjä tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja.

Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Suoritustapa 

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opettaja Vilho Kivihalme pitää verkkoluennon aina maanantaisin klo 16.15-18.00. Pääset mukaan tästä osallistumislinkistä  https://utu.zoom.us/j/68266793922 Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla. Tutoriaaleihin osallistutaan omilla läppäreillä. Tuutori Ilmari Saaren ohjaama ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18-20 (alkaen 7.9.2022). Kokoontumiseen voi osallistua Zoomin kautta. Opettaja Vilho Kivihalmeen tutoriaalit järjestetään torstaisin klo 17-19 Turun yliopistolla ja samaan aikaan on tarjolla etäyhteys Zoomilla, jolloin myös etänä opiskelevat voivat tulla kysymään apua tehtäviin. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu 5 h luento lauantaisin verkossa (lähiluento Turussa). Tästä luentojen kesto on ensimmäiset 2 h, joka pidetään etäluentoina ja myös nauhoitetaan. Loppuaika on itsenäistä työskentelyä. Syksyn 2022 lauantai verkko-opetukset ovat 15.10. ja 10.12. Luentojen etäseurantalinkki ja luentonauhoitteet tulevat opintojen kurssialueelle (ViLLE tai Moodle). Kurssista voi päästä läpi myös ilman luentojen katselua, esim. vain lukemalla luentomuistiinpanot ja tekemällä  tehtävät.

Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Myös tenttiminen tapahtuu verkossa lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksoa, joka tentitään valvotusti Tampereella. Tekoälyn perusteet-jakso toteutetaan Exam-tenttinä ja sen voi suorittaa esimerkiksi Hervannan kampuksella https://sites.tuni.fi/exam/ohjeet/tenttivierailun-ohjeet/ (Exam-tenttimahdollisuus on useilla paikkakunnilla Suomessa). Arviointi 0-5. Opinto-oikeus on voimassa 1.8.2022 - 31.12.2023. 

Kohderyhmä 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta.

Opinnot avaavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille väylän Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman pääsykoetta. Väylien kiintiöt ovat suuret ja niiden kautta voi hakea joko perusopintojen perusteella tai tietyin edellytyksin ylioppilaat vähemmillä opintosuorituksilla. Valintaperusteet päätetään vuosittain ja ne päivitetään Opintopolku.fi-palveluun: https://opintopolku.fi

Lisäksi opinnoilla voi hakea esimerkiksi Tampereen yliopistoon opiskelemaan Tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen kevään 2023 väylähaussa. Tässä tietoa menneestä kevään 2022 hausta (katso kohta 2. Muussa suomalaisessa yliopistossa avoimen yliopisto-opetuksen Tietojenkäsittelytieteiden alan väyläopinnot suorittaneet):

https://opintopolku.fi/konfo/fi/hakukohde/1.2.246.562.20.00000000000000005580/valintaperuste

Tutustu etukäteen: Lisätietoja opintoja suunnitteleville ja Testimateriaali

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintokokonaisuuden normaalihinta on 195 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888 


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ilmari Saari

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

29.8.2022 - 30.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

1.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

7.9.2022

Kurssimaksu

195€