Avoin yliopisto-opetusTietotekniikka

Johdatus tietotekniikkaan 5 op (TKO_7098)

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Oppiaine 

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintojakson hinta on 70 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Aikataulu 

29.8.-23.10.2022

Opetus toteutetaan pääasiassa verkossa. Verkkoluennot pidetään maanantaisin klo 16.15-18.00 ja linkit videoihin tulevat opintojen ViLLE- tai Moodle-alueelle. Ensimmäinen luento ma 29.8. klo 16.15-18.00. Katso osallistumislinkki Moodle-alueelta.

Kurssi on aikataulutettu siten, että ViLLE-verkkoalueelle tulee joka viikko uusia tehtäviä ja ne pitäisi ehtiä tekemään viikon aikana (pyydä erikseen joustoa, jos tulee esteitä). Tehtävät aukeavat luennon jälkeen ja ne ovat auki seuraavan viikon sunnuntaihin asti. Tutustu viikon opetusmateriaaliin aina ennen tutoriaaleja. Tutoriaaleissa käydään yhdessä läpi viikon tehtäviä.

Tutoriaaleihin osallistuminen ei ole pakollista. Kannattaa kuitenkin osallistua tutoriaaleihin, sillä se edistää oppimista, tehtävät tulee suoritettua ajallaan ja mahdollisuudet päästä tentistä läpi kasvavat!

Tuutori Ilmari Saaren verkkotutoriaalit järjestetään keskiviikkoisin klo 18-20. Ensimmäinen tutoriaali pidetään ke 7.9.2022.

Opettaja Vilho Kivihalmeen verkkotutoriaalit järjestetään torstaisin klo 17-19.

Ajankohtaiset tiedotteet tulevat sähköpostiin ViLLE-rekisteröitymisen jälkeen.

Viimeisimmät tiedot löydät Moodle-alueelta!

Sisältö 

Kurssi käsittelee mm. seuraavia aiheita:

 • - tietotekniikan historiaa
 • - tiedon esittäminen symbolisesti
 • - algoritmit ja laskettavuus
 • - ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto
 • - laitteistot
 • - tietoverkot
 • - tietokoneen ja ihmisen vuorovaikutus
 • - tietotekniikan etiikka

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

 • - ymmärtää tietotekniikan eri osa-alueiden perusteet sekä niiden yhteydet toisiinsa
 • - hahmottaa tietotekniikan mahdollistaman kommunikoinnin eri ulottuvuudet
 • - muodostaa kokonaiskuvan tietotekniikan historiasta
 • - motivoitua oppimaan tietotekniikan menetelmiä ja lähestymistapoja
 • - sijoittaa myöhempien opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuutta

Suoritustapa 

Luennot, viikkoharjoitukset, ryhmätyöt, kirjoitelma, sähköinen tentti la 22.10.2022 klo 11-14

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Lisäksi käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Osallistujille lähetetään sähköpostilla ohjeet tietojärjestelmiin kirjautumisesta ennen opintojen alkua. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Osallistuminen opetukseen suomeksi. Arviointi 0-5.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 70 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi 


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ilmari Saari

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

29.8.2022 - 23.10.2022

Ilmoittautuminen alkaa

1.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

7.9.2022

Kurssimaksu

70€