Avoin yliopisto-opetusTietotekniikka

Ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2110)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Oppiaine 

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Ilmoittautumisen voi tehdä vain ensimmäiseen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen 25 op. Opintokokonaisuuden hinta on 195 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu

24.10.-18.12.2022

Turun avoimen yliopiston verkkoluennot maanantaisin klo 16.15-18. Luennot pitää Vilho Kivihalme.

Tampereen kesäyliopiston tutoriaalit Zoomissa keskiviikkoisin klo 18-20, tuutori Ilmari Saari.

Turun avoimen yliopiston tutoriaalit Zoomissa torstaisin klo 17-19, opettaja Vilho Kivihalme.

Turun avoimen yliopiston Zoom-luento la 10.12.2022.

Sähköinen tentti.

Viikon materiaali ja tehtävät julkaistaan VillE:ssä aina luennon jälkeen. VillE-järjestelmästä näet viimeisimmät tiedot!

Sisältö 

Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Python. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ohjelmien kirjoittaminen editorilla, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, peruskontrollirakenteet, perustietorakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, funktiot. Opiskelijalta edellytetään teorian opiskelun lisäksi kurssin alusta asti jatkuvaa, itsenäistä käytännön harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-5 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa), ViLLE-tehtävät, tutoriaalit, demonstraatiot, tentti.

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Tuutorin ohjaama ryhmä kokoontuu iltaisin noin joka toinen viikko. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Arviointi 0-5.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ilmari Saari

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

24.10.2022 - 18.12.2022

Kurssimaksu

0€