Avoin yliopisto-opetus

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2005)

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Oppiaine 

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta  

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Ilmoittautumisen voi tehdä vain ensimmäiseen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen 25 op. Opintokokonaisuuden hinta on 195 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu

  • 9.1.-12.3.2023

  • Vilho Kivihalmeen luennot maanantaisin klo 16.15-18.00

Tampereen tutoriaalit pidetään keskiviikkoisin klo 18-20. Ensimmäinen tutoriaali ke 18.1.2023.

Vilho Kivihalmeen tutoriaalit pidetään Zoomin välityksellä torstaisin klo 17-19.

Tentti pidetään lähitenttinä Tampereella. 

Muista ilmoittautua sekä Tampereen kesäyliopistoon https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/ että VillE:n kautta! Tenttisalitiedot löydät tenttikalenterista.

Sisältö 

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti. Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa) + tutoriaalit + harjoitustyöt, ViLLE-tehtävät, tentti ja itsenäinen työskentely.
Olio-ohjelmoinnin perusteet -jakson tentti tentitään valvotusti Tampereella.

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Tuutorin ohjaama ryhmä kokoontuu iltaisin noin joka toinen viikko. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Arviointi 0-5.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 


Opettaja

Ilmari Saari

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.1.2023 - 31.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

15.12.2022

Ilmoittautuminen päättyy

16.12.2022

Kurssimaksu

60€