Avoin yliopisto-opetusTietotekniikka

Tekoälyn perusteet 2 op (TKO_2114)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Oppiaine 

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Ilmoittautumisen voi tehdä vain ensimmäiseen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen 25 op. Opintokokonaisuuden hinta on 195 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu

  • Opintojakson aikataulu vahvistetaan lähempänä opintojen alkamisajankohtaa.

Sisältö 

Kurssi jakaantuu seuraaviin osiin: 1) Johdanto (viimeaikaisia saavutuksia, nousun taustalla olevat syyt); 2) Tekoälyn hyötyjä ja haittoja (nyt ja tulevaisuudessa); 3) Mitä on tekoäly? (kokoelma huonoja vastauksia); 4) Tekoälyn synty ja semiotiikka; 5) Älykkyydestä ja oppimisesta; 6) Aivot vastaan kone (kisatilanne, vaikutukset) 7) Ihmisten ja koneiden lähentyminen; 8) Singulariteetti.

Osaamistavoitteet

Tekoälyn saralla on viime vuosina tapahtunut merkittäviä läpimurtoja, minkä seurauksena yleinen kiinnostus alaan on kasvanut räjähdysmäisesti. Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia.

Suoritustapa 

Videoluennot, kurssimateriaali, exam-tentti.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ilmari Saari

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

29.8.2022 - 21.5.2023

Kurssimaksu

0€