Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Green Wardrobe - Vastuullisen pukeutumisen koulutus

Green Wardrobe -Vastuullisen pukeutumisen koulutus kehittää, monipuolistaa ja kokoaa yhteen vastuullisen pukeutumisen ja tekstiiliympäristöjen osaamista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta. Osallistujille maksuton koulutus on tarkoitettu kohderyhmään kuuluville opetuksen ja ohjauksen ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisen pukeutumisen teemasta. Osallistuminen ei edellytä ennakkoon perehtyneisyyttä aiheeseen.  Koulutuksen järjestävät yhdessä Tampereen kesäyliopisto ja Taito Pirkanmaa.

Kohderyhmä

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Kouluttajat

Kouluttajat koostuvat vaatetus- ja opetusalan luennoitsijoista ja Taito Pirkanmaa ry:n henkilöstöstä.

Sisältö ja toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna koostuen lähipäivistä, etäluennoista, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä, oppimispiirityöskentelystä sekä seminaaripäivästä. Lähiopetus tapahtuu Taito Pirkanmaan tiloissa Tampereella viikonloppuisin. Verkkoluennot toteutetaan Teams-alustalla ja opintoihin kuuluu myös ohjattua verkko-opiskelua Moodle-ympäristössä. 

Koulutukseen sisältyy käytännön opintoja parsinnan, paikkauksen ja vaatehuollon sekä uudelleenkäytön perusteisiin, tutustutaan esimerkkien kautta, miten yritykset toimivat kiertotaloudessa ja opimme pedagogisia tapoja opettaa kestävää kehitystä.

Koulutuksen suorittaneet saavat Tampereen kesäyliopistolta osallistumistodistuksen. 

Koulutusosiot ja aikataulu

Koulutus toteutetaan 10.2.-19.5.2023

1. Green Wardrobe – vastuullisen pukeutumisen taidot ja teknologia 1 op, verkko-opetus / Zoom -luennot

Koulutuksen aloituspäivä pe 10.2.2023 klo 13–16

Tekstiilimateriaaleista pe 17.3. klo 13–16    

Kestävä kasvatus -kestävä tulevaisuus pe 14.4. klo 13–16

2. Green Wardrobe – taidot ja osaaminen 2 op, työpajapäivät 

Uutta vai uudistan -työpajapäivät pe 17.2. klo 14.00–20.00 ja la 18.2. klo 9.30–15.30

Huollettu on uusi uusi -työpajapäivä la 1.4. klo 9.30–15.30

Nahan huolto ja kierrätys -työpaja la 22.4. klo 9.30–15.30

Vastuullinen pukeutuminen -työpaja la 5.5. klo 9.30–15.30

3. Oma Green Wardrobe – pukeutumisella vaikuttaminen 1 op, etätehtävät 

Etätehtävät jakaantuvat koko keväälle

4. Green Wardrobe –opettaja, vastuullisen pukeutumisen vaikuttaja pilotointi + tehtävän purku 2 op

Tehtävän purku ja päätös pe 19.5.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen otetaan 24 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Mikko Mattila
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi
050 443 3878


Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

10.2.2023 - 19.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

7.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy

3.2.2023

Kurssimaksu

0€

Ilmoittaudu