Avoin yliopisto-opetusTietotekniikka

Tietokantojen perusteet 5 op (TKO_2113)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Oppiaine 

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Ilmoittautumisen voi tehdä vain ensimmäiseen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen 25 op. Opintokokonaisuuden hinta on 195 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu

Aikataulu vahvistuu lähempänä opintojen alkamisajankohtaa.

Turun avoimen yliopiston verkkoluennot maanantaisin klo 16-18. Luennot pitää Vilho Kivihalme.

Tampereen kesäyliopiston tutoriaalit Zoomissa keskiviikkoisin klo 18-20, tuutori Ilmari Saari.

Turun avoimen yliopiston tutoriaalit Zoomissa torstaisin klo 17-19, opettaja Vilho Kivihalme.

Sähköinen tentti.

Viikon materiaali ja tehtävät julkaistaan VillE:ssä aina luennon jälkeen. VillE-järjestelmästä näet viimeisimmät tiedot!

Sisältö 

Kurssin perusosassa perehdytään tietokanta-ajatteluun ja tiedonhallinnan periaatteisiin laadun näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat tietokantalähestymistapa ja tiedon mallintaminen ER-kaavioiden avulla. Kurssilla opetellaan luomaan tietokanta ja käyttämään sitä SQL-kielellä. Lisäksi kurssilla annetaan lyhyt katsaus relaatiomallista poikkeaviin tietokantojen lähestymistapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi. Kurssin suorittanut opiskelija osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa), ViLLE-tehtävät, tutoriaalit, demonstraatiot, tentti.

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Tuutorin ohjaama ryhmä kokoontuu iltaisin noin joka toinen viikko. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Arviointi 0-5.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

Opettaja

Ilmari Saari

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

6.3.2023 - 1.5.2023

Kurssimaksu

0€