KieletItalia

Italian jatkokurssi 3

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 15.9.–15.12.2022 ja 12.1.–9.2.2023 torstaisin klo 17.00–18.45 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 20.10.)

Opetuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. 

Opettaja

FM Katri Kuusela

Kohderyhmä

Lähtötaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot, esim. lukiokurssit 16.
Voit käydä tämän kurssin kanssa yhtä aikaa kurssia Italian kertausta verkossa 2.

Tavoitteet

  • - laajentaa sanavarastoa
    - syventää kielen eri osa-alueiden tuntemusta
    - kerrata aiemmin hankittua kielitaitoa

Sisältö

Italian jatkokurssi 3:n aihepiirit: taide, Italian historia, italialainen elokuva, ympäristö ja ympäristösuojelu, Italian luonto, erilaisia tekstityyppejä

Harjoiteltavat taidot: verbioppia ja sanastoa (relatiivipronominit (il/la quale, i/le quali),  adjektiivin paikka, gerundi, passiivi (essere/venire + partisiipin  perfekti, passato remoto, konjunktiivin preesens, perfekti, infinitiivin  mennyt aika, liittokonditionaali, si-passiivi + adjektiivit ja  refleksiiviverbit)

Työ- ja toimintamuodot: ryhmä-/parityöskentely ja kommunikatiivinen lähestymistapa

Suoritustapa

Verkko-opetusta 42 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 38 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arviointi perustuu säännölliseen ja aktiiviseen osallistumiseen opetukseen, pari-/ryhmätyöskentelyyn, sovitussa aikataulussa tehtyihin tehtäviin sekä väli- ja loppukokeeseen.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee kurssin alkaessa ilmoittautua Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmässä kurssin opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin suoritettuasi voit tulostaa opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Kuulustelut

Välikokeen, loppukokeen ja uusintojen ajankohdat ilmoitetaan kurssilla.

Oppimateriaali

Ciro Imperato, Katri Kuusela & Sari Meurman: Italiano per passione, Finn Lectura (kappaleet 1-5)

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit käydä tämän kurssin kanssa yhtä aikaa kurssia Italian kertausta verkossa 2.

Jatkokurssi 3:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Italian jatkokurssi 4:lla (2 op), joka alkaa helmikuussa 2023.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

15.9.2022 - 9.2.2023

Ilmoittautuminen alkaa

13.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

14.9.2022

Kurssimaksu

155€