Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Luovan kirjoittamisen aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Opintojen tavoitteena on laaja-alaistaa, syventää ja yksilöidä kirjoittamiseen liittyvää tietoa ja taitoa. Perusopintojen kirjoittamislajikurssit jatkuvat ja lisäksi on mahdollisuus osallistua valinnaiselle kurssille, jossa tutustutaan kirjallisuuden historiaan.

Aineopinnoissa syvennytään kirjoittamaan pidempi käsikirjoitus tai teksti sekä kaunokirjallisessa lajityypissä että luovan tietokirjoittamisen lajityypissä. Aineopintojen keskiössä on  opiskelijoiden oman kirjoittajalaadun löytäminen ja tukeminen sekä ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämien taitojen omaksuminen.

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Edeltävät opinnot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen aloittamista. Edeltäviksi opinnoiksi kelpaavat Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritettujen luovan kirjoittamisen perusopintojen lisäksi Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritetut kirjoittamisen perusopinnot.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 800 euroa, josta 320 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Toinen erä opintomaksua laskutetaan tammi-helmikuussa 2023. Turun yliopiston rekisteröintimaksu 80 € maksetaan syyskuussa Turun yliopistoon tehtävän ilmoittautumisen yhteydessä. Saat tarkemmat ohjeet Turun yliopistoon ilmoittautumisesta opintojen alkaessa.

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritetuista kirjoittamisen perusopinnoista tulee toimittaa todistuskopio Tampereen kesäyliopistoon opintoihin ilmoittautumisen jälkeen.

Opintoihin on rajattu osallistujamäärä, opintoihin otetaan enintään 15 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmään jää tilaa, voit syyskuussa (viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen) tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille. Opintoja ei käynnistetä, jos opintoihin ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä tullut riittävästi ilmoittautuneita.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu  ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja  omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen lajien – proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen – syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa..

Lisätietoa opinnoista Turun yliopiston luovan kirjoittamisen sivuilta.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä tehtävien tekeminen.

Katso tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista sivun yläosan linkkien kautta.

Aikataulu

Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta. Opinnot alkavat syksyllä 2022 Tietokirjoittaminen II -jakson opinnoilla.

 

Lukuvuoden 2022-2023 alustava aikataulu ja opettajat

Tietokirjoittaminen II (5 op)

to 22.9., to 29.9., to 6.10., ti 11.10., to 13.10. ja to 27.10. klo 17.00–20.15

Opettaja Markku Soikkeli


Lyriikan kirjoittaminen II (5 op)

ke 2.11. klo 17.00–20.15, ke 9.11. klo 17.00–20.15, la 19.11. klo 10–15, la 26.11. klo klo 10–15 ja la 17.12. klo 10–15

Opettaja Tiina Lehikoinen


Proosan kirjoittaminen II (5 op)

ke 18.1. klo 17.00–20.15, la 21.1. klo 10–15, la 28.1. klo 10–15, la 4.2. klo 10–15 ja ke 8.2. klo 17.00–20.15

Opettaja Tiina Lehikoinen


Draaman kirjoittaminen II (5 op)

lauantaisin 15.4., 22.4., 29.4. ja 13.5. klo 10–15

Opettaja Siri Kolu


Lukuvuoden 2023–2024 opetusaikataulu vahvistetaan myöhemmin.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Useita kouluttajia

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

22.9.2022 - 31.7.2024

Ilmoittautuminen alkaa

16.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

12.9.2022

Kurssimaksu

800€